Kategoria: Päätoimittajan valinnat

Posted in Päätoimittajan valinnat

YK-päivä – Kansainvälinen Äiti Maan päivä 22.4.

YK:n yleiskokous on julistanut huhtikuun 22. päivän Kansainväliseksi Äiti Maan päiväksi, jotta muistaisimme elää arjessamme harmoniassa luonnon kanssa, ja jotta niin nykyisillä kuin myös tulevilla…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Hiilihelppi antaa vinkkejä asumisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Juuri julkaistu Hiilihelppi – joka kodin ilmastovinkit -palvelu tarjoaa helppoja vinkkejä ja keinoja, joilla jokainen meistä voi pienentää omaa asumisen hiilijalanjälkeään ja vaikuttaa siten ilmastonmuutokseen,…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Helsinki panostaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Helsingin uusi Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) asettaa kunnianhimoiset tavoitteet ja listaa yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja parantamiseksi kaupungissa. Ohjelman…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Keskuskauppakamari: Konkurssien määrä väheni, mutta työttömiksi konkurssien takia jääneiden määrä kasvoi

Toisin kuin pelättiin, konkurssien määrä ei kasvanut vaan väheni ensimmäisellä vuosineljänneksellä reilu kymmenen prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Konkurssit aiheuttivat kuitenkin aiempaa enemmän tuhoa:…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Suuri vaje mielenterveyspalveluissa vaikuttaa työkyvyttömyyden ehkäisyyn

Mielenterveyssyistä alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet olivat lievässä laskussa viime vuonna. Varhaisen vaiheen oikealla hoidolla ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla ehkäistään työkyvyttömyyttä ja voidaan välttää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Kevan tuoreet…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Ilmakehän mikromuovihiukkaset ovat pääasiassa peräisin vanhasta muovijätteestä

Väärin käsitellyn jätteen hajoamisesta syntyvät mikromuovihiukkaset ja ‑kuidut ovat levinneet niin laajalle, että ne kiertävät nyt maapallolla muiden biogeokemiallisten kiertojen tapaan. Tutkijat ovat mallintaneet muovin…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Väkivalta toimittajia kohtaan kaksinkertaistui Euroopassa

Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuosittain julkaisema World Press Freedom Index mittaa lehdistönvapautta 180 eri maassa ja alueella. Indeksin mukaan toimittajien kohtaama väkivalta on lisääntynyt koronapandemian…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Hiilijalanjäljen laskeminen – kestävän tulevaisuuden rakennusalusta

Omnian hiilijalanjälki on nyt laskettu vuodelta 2020. Laskenta kattaa kolme suurta kokonaisuutta, jotka ovat kiinteistöt, hankinnat ja liikkuminen. Vuonna 2020 hiilijalanjälkemme on laskennan tuloksen mukaan…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Kiertotalous tehostuu: Biojätteestä tuotetaan happoja metallien talteenottoon – prosessissa syntyy myös lannoitetta

Jyväskylän yliopisto ja Luonnonvarakeskus aloittavat kiertotalouden kehityshankkeen, jossa jäte- ja sivuvirroista kehitetään uudella tavalla raaka-aineita. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Keski-Suomeen ja lisää…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Keskimääräinen vedenkäyttö on vähentynyt, mutta käyttäjien yksilölliset kulutuserot ovat suuret

Suomalaisten vedenkäyttöä tutkittiin Kestävä vedenkäyttö -projektissa vuosina 2019–2020. Tutkimuksessa vedenkäyttöä selvitettiin mittaustietojen, kyselytutkimuksen ja kulutustaan tarkemmin seuraavan ryhmän perusteella. Vedenkäyttöön vaikuttavat muun muassa henkilön elämäntilanne…

Lue lisää