Jätteet kiertämään kotitoimistoissa

Suomen ympäristökeskus SYKE on laatinut oppaan ja vinkkilistan kotitoimistojen lajittelun motivoimiseksi ja tiedon lisäämiseksi sekajätteen vähentämisen merkityksestä. Korona-aikana lisääntynyt kotikokkaus ja ruoan kotiin tilaaminen näkyvät erityisesti biojätteen sekä ruokapakkausjätteen lisääntymisenä kotitalouksissa. Tilanpuute, tietämättömyys sekä mahdollisesti työpaikan toimistoja suppeampi erilliskeräysastiasto aiheuttavat haasteita kotona. Jätteiden määrän lisääntymiseen on vaikuttanut myös se, että moni on käyttänyt lisääntyneen kotonaoloajan siivoamalla ja tyhjentämällä varastoja sekä remontoimalla ja sisustamalla kotia.

Yhdyskuntajäte on kotitalouksissa sekä organisaatioissa päivittäin syntyvää jätettä. Vuonna 2025 EUn yhteinen tavoite on kierrättää 55 prosenttia yhdyskuntajätteestä ja vuonna 2035 jo 65 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen vaatii nykyistä huomattavasti tehokkaampaa lajittelua niin kotona kuin työpaikoilla. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste on pysynyt useita vuosia jo lähes samana, vuonna 2019 se oli vain 43 prosenttia.

Erityisesti biojätteen lajittelussa on paljon parannettavaa. Arvioiden mukaan kaikesta syntyvästä biojätteestä päätyy sekajätteeksi yli puolet. Heikon lajitteluaktiivisuuden lisäksi asiaa selittää se, että kaikilla kiinteistöillä ei lajittelumahdollisuutta vielä ole. Kierrätykseen kelpaavaa biojätettä on polttoon menevästä sekajätteestä noin kolmasosa. Biojätteen erilliskeräyksen vauhdittamiseksi ympäristöministeriö on käynnistänyt Rakasta joka murua -kampanjan, joka kannustaa suomalaisia vähentämään ruokahävikkiä ja lajittelemaan biojätettä kotona ja työpaikalla.

Tutustu: Kotitoimiston lajitteluoppas ja -vinkit

Lähde: SYKE 

Author: Tuula Pohjola