Joukkoliikenteen koronatuet myönnetty – korvataan lipputulojen menetyksiä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt joukkoliikenteen koronatukia kaupunkiseuduille. Koronatilanteen vuoksi myönnetyillä kahdella lisätuella pystytään korvaamaan noin 47 % prosenttia kaupunkiseutujen lipputulojen menetyksistä vuosina 2020–2021.

Traficom on tehnyt joukkoliikenteen koronatuen päätökset suurille ja keskisuurille kaupunkiseuduille 7.5.2021. Tukea myönnetään nyt yhteensä 90,541 miljoonaa euroa. ELY-keskusten koronatuet huomioitiin Traficomin päätöksessä 15.1.2021. Joukkoliikenteelle myönnettiin vuoden 2020 neljännessä ja seitsemännessä lisätalousarvioissa yhteensä 200 miljoonaa euroa. Nyt myönnetyt koronatuet ovat vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvion määrärahoja.

Koronatuet kohdistettiin pääsääntöisesti kaupunkiseutujen lipputulomenetyksien korvaamiseen. Tuella turvataan joukkoliikenteen palvelutasoa ja sen ehtona on, että joukkoliikenteen palvelutaso säilyy ja lippujen hintoja ei koroteta.

Joukkoliikenteen koronatuen avulla kaupunkien toimivaltaiset viranomaiset hankkivat palveluita liikennöitsijöiltä, jolloin tuki hyödyttää yrityksiä eri puolilla Suomea.

Lähde: Traficom

Author: Raisa Pajarinen