Category: Päätoimittajan valinnat

Posted in Päätoimittajan valinnat

Kansalaiskysely: yli puolet suomalaisista kannattaa veroa epäterveellisille ruuille

Yli puolet suomalaisista (53 prosenttia) kannattaa siirtymistä elintarvikkeiden terveysperusteiseen verotukseen. Kolmasosa (33 prosenttia) vastustaa ajatusta. Tulokset selviävät SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Yksi elämä…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Tuulisähköllä ladattu yhteiskäyttöauto tarjoaa uuden, päästöttömän liikkumismuodon

Helsingissä voi nyt siirtyä paikasta toiseen tuulisähköllä ladatulla yhteiskäyttöautolla. Sähköautojen latausverkosto kasvoi viime vuonna noin sadalla uudella latauspisteellä. Nyt Helen ja tanskalainen GreenMobility mahdollistavat yhdessä…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Uusi indeksi kertoo Itämeren terveydentilan myös ihmisen näkökulmasta

Itämeren terveydentila on arvioitu uudella tavalla. Uusi Itämeren tilaa ja terveyttä kuvaava indeksi, Baltic Health Index (BHI), on laadittu kansainvälisenä yhteistyönä. Indeksi perustuu koko maapallon…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Yrittäjien Taskukoulussa digimarkkinoinnin opit ladataan puhelimeen

LAB-ammattikorkeakoulussa on kehitetty Digimarkkinoinnin Taskukoulu, joka tarjoaa pienyrittäjälle pika-avun digitaaliseen markkinointiin liittyviin arkipäivän pulmiin. Älypuhelimissa toimiva oppimissovellus on kehitetty yhteistyössä lahtelaisten naisyrittäjien kanssa. Taskukoulun kohderyhmänä…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Sukupolvien välinen oppiminen luo uudenlaista yhteisen oppimisen ja työn kulttuuria

Yliopiston tuottama opetus ja tutkimus välittyvät yhteiskuntaan yksilön omaksumina tietoina ja taitoina. Nykyisin yliopistot ovat kuitenkin tutkimuksen ja opetuksen lisäksi yhä vahvemmin mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa,…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu mittaushistorian puhtain vuonna 2020 – syynä korona ja lämmin talvi

Koronapandemiasta seurannut liikennemäärän lasku ja poikkeuksellisen lämmin talvi vaikuttivat pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun viime vuonna. HSY:n mittausten mukaan typpidioksidipitoisuudet olivat yli 30-vuotisen mittaushistorian matalimmat. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat Viikon kohokohdat

Turpeen polton alasajon ei pitäisi olla yllätys kenellekään

Pariisin ilmastosopimuksen solmimisen jälkeen kenenkään ei pitäisi olla yllättynyt siitä, että fossiilisista polttoaineista pitää luopua pian. Tämä koskee myös turvealaa. Luonnonsuojeluliitto kysyy, miten turvealalla on…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Ku­lut­ta­ja­tut­ki­muk­sen pro­fes­so­ri Mari Niva: Ha­luan auttaa ym­mär­tä­mään, mik­si var­sin­kin kes­tä­vyy­teen liit­ty­vät muu­tok­set ta­pah­tu­vat hi­taas­ti

Mari Nivaa kiinnostaa, miten kulutuksessa otetaan haltuun ja käyttöön uusia käytäntöjä, ja miten niistä voi tulla entistä kestävämpiä. Mitä tut­kit? Tutkin kulutusta ja kulutuksen käytäntöjä…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät: Oppisopimuskoulutus tehokkaammin käyttöön – uudistuksia koulutuksen tuki- ja korvausjärjestelmiin

Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ehdottavat uutta oppisopimustukea palkkakustannusten porrastamiseksi. Myös koulutuskorvaukset tulee uudistaa niin, että korvauksen maksaminen on velvoittavaa ja sen taso on suhteessa ohjauksen…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Puun­han­kin­ta on olen­nai­nen osa kes­tä­vää met­sä­ta­lout­ta

MMT Jori Uusitalo aloitti maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professorin tehtävässä syyskuussa 2020. Professuuri saatiin perustettua lahjoittajien tuella. Jori Uusitalo kuvailee itseään generalistiksi, joka…

Read more