Category: Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Selvitys: Metsätalouden riski pohjavesien laadulle verrattain pieni

Metsätalouden todennetut vaikutukset pohjavesien laadulle ovat osoittautuneet verrattain pieniksi. Tutkittua tietoa vaikutuksista on kuitenkin melko vähän ja siksi seurantoja tulisi lisätä ja kehittää mahdollisimman nopeasti….

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Energiateollisuus: Sähköverkkoyhtiöt valittavat Energiaviraston valvontamenetelmien muutoksista

Energiaviraston päätökset ovat lainvastaisia ja hidastavat hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista Energiavirasto muutti lainvoimaisia vahvistuspäätöksiä kesken vuosien 2020-2023 valvontajakson. Uudet valvontamenetelmät tulivat voimaan vuoden 2022 alussa. Muutosten seurauksena…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Maailman ensimmäinen 100 % puupohjainen kalustelevy on Koskisen ja Stora Enson yhteistyönä syntynyt kiertotaloustuote

Koskisen ottaa uuden ilmastoystävällisen tuoteperheensä valmistuksessa ensimmäisenä käyttöön biopohjaisen NeoLigno®- by Stora Enso -sideaineen. Yritysten yhteistyön tuloksena syntyy maailman ensimmäinen täysin puupohjainen kalustelevy. Sekä levyn…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Arktisen hiilenkierron tarkempi tutkimus edellyttää mallien ja havaintojen kehittämistä – Ilmatieteen laitos mukana kehittämässä arktisia satelliittimittauksia

Arktisen ikiroudan sulamiseen ja vapautuvan hiilen määrään liittyy paljon epävarmuuksia. Amerikkalaisvetoinen tutkijaryhmä peräänkuuluttaa tuoreessa artikkelissaan laajaa tutkimusyhteistyötä parantamaan mittauksia ja kehittämään mallinnusta, jotta ilmastoennusteita voidaan…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Yli 64 miljoonaa euroa investointitukea neljälle uuden energiateknologian suurelle demohankkeelle

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt 17.12.2021 myöntää neljälle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle investointitukea yhteensä 64,12 miljoonaa euroa. Tuettavista hankkeista kaksi liittyy uusiutuvan vedyn tuotantoon ja…

Read more
Posted in Vau_viikkokatsaus Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma lausuntokierrokselle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Suunnitelmassa kuvataan taakanjakosektorin toimenpiteet, joilla Suomi saavuttaa vuoden 2030 päästövähennystavoitteen sekä tavoitteen olla hiilineutraali vuonna 2035. Lausuntoja voi…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Maisema-arvokauppa toimii, mutta vaatii alueen toimijoilta vahvaa sitoutumista

Kuusamossa on kokeiltu maisema-arvokauppaa, jossa ylläpidetään ja hoidetaan metsämaisemia vapaaehtoisten lahjoitusten avulla. Tavoitteena on edistää matkailulle tärkeiden maisemien ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä alueella. Maisemahyvityksiä kerättiin…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Tuettujen sähköautojen latausvalmiuksien määrä nousee 35 000 kappaleeseen – avustusehdot muuttuvat ensi vuonna

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Mikkelin taajama-alueen hulavesien laatua monitoroidaan vesien hyvän laadun säilyttämiseksi

  Etelä-Savossa vesi on aina lähellä, ja vesistöjä hyödynnetään monipuolisesti virkistäytymisessä, matkailussa ja kalastuksessa. Vesistöjämme uhkaavat kuitenkin monenlaiset tekijät, joista yksi on ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvän…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Aurinkoenergiaa elpymisvaroilla

Kuudennen polven yrittäjän Erkki Jalon kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan heräsi naapuriyrittäjän kautta. Yhteistyön ohessa naapuri kertoi aurinkopaneelien maksavan itsensä takaisin neljässä vuodessa. Jalo kiinnostui, alkoi tutustua…

Read more