Category: Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Uusi selvitys: Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii tuntuvasti lisää puhdasta sähköä, pääosa tarpeesta halvinta kattaa tuulivoimalla

  Suomi tavoittelee pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja pian sen jälkeen hiilinegatiivisuutta. Sitran tiistaina 28.9. julkaisema laaja selvitys Enabling…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Pohjoismaissa säästetään paljon energiaa ekosuunnittelun ja energiamerkinnän avulla, paljastaa Nordcrawl -työkalu

Keskeinen osa EU:n energia- ja resurssitehokkuuspolitiikkaa ovat ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimukset. Vaatimusten vaikutukset ovat suuria. Komission teettämässä ekosuunnittelun vaikutusarvioinnissa vuodelta 2019 on arvioitu, että ekosuunnittelun ja…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

SYKEn raportti: Askel kohti ilmastoystävällisempiä ammattikeittiöitä

Suomessa on noin 22 000 ammattikeittiötä. Niiden kylmälaitteissa käytetyt kylmäaineet ovat yleensä fluorattuja kasvihuonekaasuja eli F-kaasuja, joista monella on voimakkaasti ilmastoa lämmittävä vaikutus. Suomen ympäristökeskuksen…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Ilmastopaneelin raportti: Alueellinen ilmastonmuutostieto tukee sopeutumistyötä Suomessa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Suomessa jo nyt, ja Ilmastopaneelin tuore raportti korostaa sopeutumistoimien kiireellisyyttä päästövähennysten rinnalla. Raportti kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen kokonaiskuvan sopeutumisen eteen Suomessa tehdystä…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Ekologinen kompensaatio ei estä luontokatoa – luontoa hävittävien hankkeiden hyvitykset eivät ole kattaneet heikennyksiä

Tuoreet tutkimukset osoittavat, ettei ekologisesta kompensaatiosta, eli elinympäristöhotelleista tai luontoa hävittävien hankkeiden hyvitysjärjestelmistä ole uudeksi keinoksi luontokadon estämiseen. Epäonnistumiset johtuvat yhteisten pelisääntöjen, ohjeiden, velvoitteiden ja…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Tuore julkaisu esittelee pölyttäjien tilaa Suomessa

Tänään julkaistu raportti tarjoaa tähän mennessä kattavimman esityksen pölyttäjien tilasta sekä niihin kohdistuvista uhkatekijöistä maassamme. Hyönteisten tarjoama pölytys on tärkeä monien viljelykasvien sekä metsämarjojen sadon…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Osallistaminen vaikuttaa Itämeren ympäristö- ja luonnonvarojen hallintaan

Ympäristö- ja luonnonvarojen hallinta on keskeisessä roolissa, kun ratkaistaan Itämeren ympäristöongelmien torjunnan ja luonnonvarojen kestävän käytön haasteita. HTM Mia Pihlajamäen väitöstyössä tarkasteltiin hallinnan tehokkuutta vertailemalla…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Ennuste: Tieliikenteen päästöt laskevat hieman ennakoitua nopeammin – syynä sähköautojen yleistyminen

Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan laskevan Suomessa 2020-luvulla aiemmin arvioitua nopeammin. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n laatiman uuden ennusteen mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät nykyisillä toimenpiteillä noin 40 prosenttia vuosina…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Öljylämmityksestä luopuminen pienentää Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hiilijalanjälkeä 45 %

Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa palvelevaan Tunturi-Lapin luontokeskukseen ja Pallasjärven huoltokeskukseen on asennettu maalämpölaitteistot. Tekniikaltaan edistykselliset aurinkopaneelit saadaan paikallaan syyskuussa. Yhdistämällä lämmitysmenetelmät suuressa luontokeskuksessa ja omakotitaloa vastaavassa huoltokeskuksessa…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Kaasutankkausasema löytyy nyt jokaisen IKEA-tavaratalon läheisyydestä – IKEA Suomi ja Gasum avaavat viidennen kaasutankkausasemansa Tampereella

IKEA Suomi ja Gasum vahvistavat keskinäistä kiertotalousyhteistyötään viidennellä kaasutankkausasemalla. Tampereen tavaratalon läheisyyteen tänään 16. syyskuuta aukeavalta kaasutankkausasemalta voi tankata IKEA-ravintolan ruokahävikistä tuotettua biokaasua. Jatkossa kaasutankkausasema…

Read more