Avainsana: Kaupunki

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kaupunki tarjoaa apua koirankakkaongelmaan

Yksi koirankakkaongelmaa lisäävää asia varsinkin pientaloalueilla on, että yleisiä roska-astioita on vähän. Pientalon omistaja voi omalta osaltaan yrittää vähentää koirankakkaongelmaa merkitsemällä oman sekajäteastiansa koirankakkaroskistarralla. Lahdessa…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kaupunkipyörämäinen ratkaisu Lahteen: tässä tulevat maailman ensimmäiset kaupunkisukset

Lahti valjastaa käyttöön kaupunkisukset, jotta kaupungissa voisi liikkua helposti ja vähäpäästöisesti kaikkina vuodenaikoina. Talviurheilusta tunnettu ympäristöpääkaupunki testaa uudenlaisia ratkaisuja ja kannustaa asukkaita kestävään liikkumiseen. Kävely…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Tredulle oikeus kouluttaa kaupunkiraideliikenteen kuljettajia

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Tredulle oikeuden järjestää kaupunkiraideliikenteen kuljettajan tehtävään valmistavaa koulutusta 1.1.2021 alkaen. Kaupunkiraideliikenne alkaa Tampereella elokuussa 2021, jolloin osaajien tarve alueella kasvaa….

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

KONE käynnistää uuden innovaatiohankkeen Suomessa tutkiakseen ja kehittääkseen kestävän kehityksen mukaisia, joustavia ja inklusiivisia kaupunkiympäristöjä

KONEen uuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on luoda kestävän kehityksen mukaisia, ihmisten sujuvaa ja turvallista liikkumista tukevia ratkaisuja kaupunkiympäristöihin. Hankkeessa ratkotaan kaupungistumisen ekologisia, sosiaalisia sekä…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Näin kaupunkien maankäytön suunnittelulla säilytetään luonnon monimuotoisuus

Geoinformatiikan väitöstutkimuksessaan Joel Jalkanen osoittaa, että suojeluarvottaminen eli spatiaalinen priorisointi on mielekäs työkalu myös kasvavien ja tiivistyvien kaupunkien maankäytön suunnitteluun.

Lue lisää
Posted in Yleinen

Pandemia muuttaa työtä, taloutta ja valtaa: Kaupungit ja kunnat luotaavat uudessa raportissa koronan jälkeistä tulevaisuutta

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lahti kerää verkkokyselyllä tietoa asukkaidensa hyvinvoinnista ja koetusta turvallisuuden tunteesta

Tietoa hyödynnetään neljän vuoden välein tehtävän hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimisessa, millä ohjataan kaupungin hyvinvointipolitiikkaa. Siinä kuvataan kaupungin asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä ja niihin vaikuttavia tekijöitä…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Lahden ympäristövahti esittelee kaupungin toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta 2025

Uusi seurantasivusto tekee näkyväksi kaupungin ympäristötyötä esittelemällä 100 toimenpidettä, joilla kaupunki edistää kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristötavoitteitaan. Lahti on ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2025, 10…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Osallistuvan budjetoinnin äänestyksen tulos selviää 24. syyskuuta

Lahtelaiset ovat antaneet äänensä osallistuvan budjetoinnin ideoille. Asukasideoita äänesti yhteensä 3896 lahtelaista. Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto vahvistaa toteutettavat ideat 23.9. Ideat valitaan äänimäärän perusteella, minkä…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Espoo ja VTT sopivat strategisesta yhteistyöstä

Espoon kaupunki solmi strategisen kumppanuuden VTT:n kanssa. Yhteistyö tuottaa konkreettisia ratkaisuja Espoon hiilineutraaliustavoitteisiin, innovaatioympäristöön ja kilpailukykyyn. Sopimuksella syvennetään jo vakiintunutta ja hyviä tuloksia tuottanutta yhteistyötä….

Lue lisää