Kategoria: vaufi

Posted in Päätoimittajan valinnat recap fi vaufi vaufien

Etla: Suomen teollisuus romahti EU:ssa vähiten, tavaraviennin määrä on nyt selvässä laskussa

Suomen teollisuustuotannon määrä jäi toukokuussa vain neljä prosenttia vuoden takaista alemmaksi. Kaikissa muissa EU-maissa tilanne oli huonompi. Suomen tavaravienti on kuitenkin koronakeväänä lähtenyt laskuun, samalla…

Lue lisää
Posted in vaufi vaufien

Kyselytutkimus: Suomalaiset pitävät puolueita vanhakantaisina

Suomalaisten mielestä puolueiden tulisi uudistaa toimintatapojaan ja vahvistaa keskusteluyhteyttä kansalaisten kanssa, selviää tuoreesta kyselystä. Sitran teettämän laajan kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista näkee, että puolueet…

Lue lisää
Posted in vaufi vaufien

Viisi keskeistä riskitekijää yhteydessä koulutulokkaiden heikkoihin taitoihin

Syitä koulutulokkaiden osaamiseroihin on selvitetty ensimmäistä kertaa kansallisesti. Oppilaiden osaamisen vaikuttavat erityisesti koti- ja kielitausta. Myös syntymäkuukaudella ja harrastuksilla on merkitystä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat recap fi vaufi vaufien

Kannattaako avohakkuista luopua? Tuore simulaatiomallinnus vertaili metsänkäsittelytapojen vaikutuksia pitkällä aikavälillä

Luopuminen kokonaan avohakkuista suomalaisissa talousmetsissä ei ole paras vaihtoehto. Jatkuvan kasvatuksen tulisi kuitenkin olla eniten käytetty metsien käsittelyn tapa, koska se turvaa paremmin monitoiminnallisuuden kuin…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat recap safety fi vaufi vaufien

Lifa Air valmis hengityssuojainten kysynnän kasvuun, uusi tuoteinnovaatio kehitteillä

Hengityssuojainten kysyntä on voimakkaassa kasvussa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Lifa Air on valmistautunut kesän aikana kysynnän merkittävään kasvuun ja on palkkaamassa lisää työntekijöitä. Yhtiön…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat recap fi vaufi vaufien

Yli puolet suomalaisista sijoittajista tuntee ilmastoriskinsä huonosti – valtaosan mielestä ilmastonmuutos kannattaisi huomioida sijoituksissa jo taloudellisista syistä

Suomalaisten sijoittajien valtaenemmistö pitää kaasuyhtiöitä, öljy-yhtiöitä ja hiileen tukeutuvia energiayhtiöitä vähemmän houkuttelevina sijoituskohteina, käy ilmi S-Pankin uudesta tutkimuksesta. Ilmastonmuutos huolestuttaa suomalaisia. S-Pankin uudesta kyselytutkimuksesta (PDF)…

Lue lisää
Posted in vaufi vaufien

Suomen asema matkailumaana voi kohota koronan jälkeen – nyt on laitettava yrittäjien verkostot kuntoon

“Turvallisuus, tasokas terveydenhuolto ja hallinnon kiitelty toiminta koronakriisin hallinnassa eivät ainakaan vähennä kiinnostusta matkustaa meille.” Koronapandemian vaikutukset matkailualaan ovat olleet rajut ympäri maailman. Kansainvälinen liikkuminen…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat recap fi vaufi vaufien

 Väitös: verkkoyhteisöt lisäävät matkakohteen houkuttelevuutta

Sosiaalisen median rooli matkakohteita kartuttaessa kasvaa jatkuvasti. Verkossa toimivat erilaiset yhteisöt toimivat ajantasaisina ja interaktiivisina tietokantoina reissaajille. Äkkiseltään pieneltä tuntuvat asiat, kuten langattoman verkon saatavuus…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat vaufi vaufien Viikon kohokohdat

Suomalainen tutkijaryhmä: Kasvomaskeista merkittävää hyötyä koronaviruksen torjunnassa

Suomalainen tutkijaryhmä pitää kasvomaskien hyötyjä koronaviruksen torjunnassa merkittävinä. Ryhmän tekemä analyysi tehtiin saman aineiston pohjalta kuin sosiaali- ja terveysministeriön teettämä selvitys toukokuussa. Tutkijaryhmä kritisoi ministeriön…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat vaufi vaufien

Ihmiskaupan uhrien oikeusturva ei toteudu

Rikosuhripäivystyksen kannanotto kansainvälisenä ihmiskaupan vastaisena päivänä 30.7.2020. Ihmiskaupan uhri jää Suomessa edelleen usein ilman oikeutta. Ongelman mittakaava on laaja. Rikosuhripäivystyksellä oli kesäkuussa runsaat kolmesataa ihmiskaupan…

Lue lisää