Lahdessa ehkäisevän päihdetyön Kaikkien kaupunki -kampanjaviikko

Kaikkien kaupunki -kampanjaviikko 23.9. – 1.10.2021 nostaa esiin päihteidenkäyttöön, kaupunkiturvallisuuteen ja -viihtyvyyteen liittyviä teemoja ja ratkaisumalleja. Viikko tarjoaa toimintaa, tapahtumia ja erilaisia osallistumismahdollisuuksia kaikenikäisille lahtelaisille.

Lahden katukuvassa näkyvä päihteiden käyttö puhututtaa ja luo turvattomuuden tunnetta. – Kaikkien kaupunki -kampanjalla pyrimme löytämään ratkaisuja ja vinkkejä siihen, miten kaupunkiympäristössä kohtaamme erilaisia ihmisiä ja miten voimme tuntea olomme nykyistä turvallisemmaksi, kertoo kaupungilta Marja Mikola, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori. – Kampanjalla haluamme myös herättää keskustelua ja ymmärrystä siitä, että mahdumme kaikki samaan kaupunkiin.

Valtakunnallisessa kampanjateemassa halutaan kannustaa miettimään, miltä Lahti kotikaupunkina näyttää. – Vaikka kaupunkimme on sama, katsomme sitä eri näkökulmista. Toiselle meistä puisto on pelkkä ohikulkumatka, toiselle meistä se voi olla yöpaikka, Mikola avaa valtakunnallista teemaa.

Kampanjalla halutaan lisätä ymmärrystä katukuvassa ja julkisissa tiloissa esiintyvien häiriöiden taustalla olevista tekijöistä sekä pohtia ratkaisumalleja ongelmien hillitsemiseksi. Harva viettää aikaa kadulla tai julkisissa tiloissa päihtyneenä huvikseen. Taustalla on usein pitkään jatkunutta ja ongelmaksi muodostunutta päihteidenkäyttöä ja muita ongelmia.

Kaikkien kaupunki -kampanjaa koordinoi valtakunnallinen Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, EPT-verkosto. Kampanjaviikko Lahdessa toteutetaan moniammatillisen asiantuntijaryhmän, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön verkosto Pete Lahden, järjestöjen, seurakunnan ja yrittäjien yhteistyönä. Tänä syksynä kampanja järjestetään Lahden lisäksi Tampereella, viime vuonna Oulussa.

Kampanjaviikolla tarjolla on toimintaa ja tapahtumia eri-ikäisille lahtelaisille. Lahden-kampanjaviikon tapahtumat ja niiden ajankohdat näet ehkäisevän päihdetyön verkoston valtakunnallisilta Kaikkien kaupunki -kampanjasivulta. Tietoa löytyy myös kaupungin verkkosivuilta ja fb-tapahtumasivulta. Kaikki live-tapahtumat järjestetään terveysturvallisesti THL:n ja alueellisten koronasuositusten mukaisesti.

Lahden koko viikon ohjelma valtakunnallisilla Kaikkien kaupunki -kampanjasivulla.

Lähde: Lahden kaupunki 

 

Author: Saara Kämppi