Avainsana: uudistus

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatio on uudistunut

Kaupunkiympäristön palvelualueen organisaatiouudistus astui voimaan lokakuun alussa. Uudistuksella yhteenkuuluvat toiminnat on saatu lähemmäs toisiaan. Tavoitteena on entistä toimivampi organisaatio. Kaupunkiympäristön palvelualueella on nyt kolme vastuualuetta:…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Opin­po­lun uu­dis­tuk­sil­la li­sä­tään las­ten ja nuor­ten yh­den­ver­tai­suut­ta, kou­lu­tuk­sel­lis­ta ta­sa-ar­voa ja yleis­si­vis­tys­tä

Kaksivuotinen esiopetuskokeilu, perusopetuksen päättöarviointi, oppivelvollisuuden laajentuminen toiselle asteelle sekä yleissivistystä vahvistava lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma käynnistävät uudistusten lukuvuoden 2021–22. Lahdessa on käynnistynyt elokuusta 2021 kansallista koulutusjärjestelmää…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Jätelain laaja uudistus voimaan 19. heinäkuuta

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut jätelain laajan uudistuksen, jolla vauhditetaan kierrätystä ja kiertotaloutta. Jätelaki velvoittaa jätealan toimijat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Lisäksi toiminnanharjoittajille…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Uudistettava ilmastolaki mahdollistaa aiempaa tehokkaampaa ilmastopolitiikkaa

Suomen ympäristökeskus SYKE on arvioinut uudistettavan ilmastolain merkittävimpiä vaikutuksia nykyiseen ilmastolakiin verrattuna. Arviointi on perustunut keväällä 2021 laadittuihin säännös- ja perusteluluonnoksiin, joihin on kohdistunut muutoksia…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Biosidien tietovaatimukset on uudistettu

Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen haitallisilta eliöiltä, kuten tuhoeläimiltä tai mikrobeilta. Suomessa voi myydä ja käyttää vain sellaisia biosidivalmisteita, jotka ovat biosidiasetuksen…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Metsätalouden koulutusuudistukset Etelä-Afrikassa – seminaari 14–15.4.

Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi FOREST21-hanketta, joka uudistaa Etelä-Afrikan metsätalouden opetusta työelämälähtöisemmäksi, opiskelijakeskeisemmäksi ja ilmastoviisaammaksi. Hankkeessa ovat mukana kaikki metsätaloutta opettavat korkeakoulut Etelä-Afrikasta. Hankkeen lanseeraustilaisuudessa kuullaan metsätalousyrittäjyyttä…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Keskuskauppakamari: Sote-uudistus johtaa veronkorotuksiin ja kustannusten kasvuun

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi ei mahdollista uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista eikä esityksellä pystytä hillitsemään sote-kustannusten kasvua. Paisuvat julkisen talouden menot johtavat veronkorotuksiin ja…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Jo yli 300 tonnin muovisäästöt – K-ryhmän pakkausuudistukset vähentävät muovia tehokkaasti

K-ryhmässä on tehty pakkausuudistuksia kuluvan vuoden aikana jo noin 60:een omien merkkien tuotteeseen. Tähän mennessä syntyneet muovisäästöt vastaavat noin 14 miljoonaa muovikassia. K-ryhmän tavoitteena on…

Lue lisää
Posted in Yleinen

STUK aloittaa ydinturvallisuussäännöstön uudistuksen

Lue lisää
Posted in Yleinen

Ympäristöjärjestöt yrittävät kaataa vuosia valmisteilla olleen EU:n maatalousuudistuksen – “Ainoa tapa saavuttaa korkeammat ympäristötavoitteet”

Ympäristöjärjestöt haluaisivat uuden esityksen EU:n maatalouspolitiikasta, vaikka capin valmistelu on viivästynyt jo useaan kertaan.

Lue lisää