Avainsana: Suomi

Posted in Yleinen

Väestöliitto suosittaa: Perheystävällisyys ja maahanmuutto väestönkehitystä turvaamaan

Väestöliiton tuore Kestävän väestönkehityksen Suomi -raportti (pdf) esittelee ja ratkoo Suomen väestöpolitiikan ajankohtaisia teemoja. Luvuissa tarkastellaan syntyvyyttä, maahanmuuttoa, maan sisäistä muuttoliikettä ja väestöryhmien terveyseroja. Siinä…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Kaipolan sulkemisen seuraus: Suomen keräyspaperille on etsittävä uutta käyttöä

UPM:n paperitehtaan lakkauttaminen voi nostaa suomalaisten jätehuoltokustannuksia. Suomessa toimii graafisella alalla yhteensä noin 800 yritystä. Painotalot tuottavat vuodessa useita tuhansia tonneja sellaista leikkuujätettä, josta on…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Suomi on Euroopan ykkönen elintarvikealan uusien tuotteiden kehittämisessä – jättää taakseen jopa tunnetut ruokamaat Italian ja Ranskan

Suomalaiset ruokayritykset käyttävät suhteellisesti eniten euroja uusien tuotteiden kehittämiseen. “Moni ei varmaan tiedä, että jätämme taaksemme tunnettuja ruokamaita, kuten Italian, Ranskan ja Saksan. Tutkimus, kehitys…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Vesistöjen kemiallinen tila on edelleen huono

Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Handelsbanken ennustaa talouden supistuvan tänä vuonna 3,5 prosenttia

Suurimpana riskinä Suomen taloudelle pankki näkee vientimarkkinoiden epävarmuuden. Handelsbanken ennustaa koronapandemian koetteleman Suomen talouden supistuvan tänä vuonna 3,5 prosenttia. Ensi vuonna Handelsbanken arvioi Suomen talouden…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Eurooppalaisittain Suomessa käytetään vähän torjunta-aineita – ”Tuotteen turvallisuusvaatimukset koskevat yhtä lailla kemiallisia kuin biopohjaisia valmisteita”

Biotorjunnan käyttöä kehitetään Suomessa, mutta esimerkiksi petoeliöiden käyttö torjunnassa vaatii kasvihuoneympäristön. Kasvinsuojelussa pyritään ennakoiviin toimiin esimerkiksi viljelykierron avulla. Viljelyssä käytettävien kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on Suomessa vähäistä…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Sinilevät ovat runsastuneet varsinkin järvissä – avomerellä esiintymät pienentyneet

Erittäin runsaita sinilevöhavaintoja ei kuluneella viikolla tehty, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syken) tämän viikon leväkatsauksesta. Runsaita esiintymiä on raportoitu sekä järvi- että rannikkoalueilta lähes koko Suomen…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Suomi mukaan maailmanlaajuiseen merenkulun autonomisten alusten ja satamatoimintojen verkostoon

Suomi, Tanska, Norja, Alankomaat, Japani, Kiina, Korea ja Singapore ovat käynnistäneet uuden autonomisten alusten ja satamatoimintojen yhdistämistä kehittävän MASSPorts-yhteistyön. Singaporen meri- ja satamaviranomaisten järjestämään 4.8.2020…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Ympäristöministeriön budjettiehdotus panostaa luonnonsuojeluun ja siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2021 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 340,2 miljoonaa euroa, mikä on 54,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2020. Lisäys aiheutuu hallitusohjelman mukaisista…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Lifa Air valmis hengityssuojainten kysynnän kasvuun, uusi tuoteinnovaatio kehitteillä

Hengityssuojainten kysyntä on voimakkaassa kasvussa niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Lifa Air on valmistautunut kesän aikana kysynnän merkittävään kasvuun ja on palkkaamassa lisää työntekijöitä. Yhtiön…

Lue lisää