Millainen olisi Suomi ilman naisia?

110-vuotias Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa Suomi ilman naisia -kampanjalla herätellä siihen, millainen Suomi olisi ilman naisten, naisjärjestöjen ja naisvaltaisten alojen työtä. Tämän työn esiin nostaminen on tarpeen, koska paljon siitä on näkymätöntä esimerkiksi vapaaehtoisuuden tai palkattomuuden takia. Tällaista voi olla esimerkiksi hoivatyö kotona tai aktiivisuus kansalaisjärjestössä. ”Naisjärjestöjen merkitys suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittäjinä ja kannattelijoina on keskeinen. Korona-aikana on viimein huomattu sairaanhoitajien työ, mutta se ei ole ainoa korkeasti koulutettu, matalasti palkattu naisvaltainen ala. Näitä riittää erityisesti sosiaali-, terveys-, ja kasvatusaloilla, mutta sellainen on myös esimerkiksi kirjastoala”, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Naisjärjestöissä tarjotaan laajasti erilaisia palveluita ja toimintaa, kuten palveluja väkivaltaa kohdanneille, suomen kielen opetusta ja mentorointia. Vapaaehtoiset vastaavat monenlaisista yhteiskunnan kannalta keskeisistä palveluista, ja usein nämä vapaaehtoiset ovat naisia.

Toiminnan ei tarvitse olla suurta, jotta sen merkitys voi olla iso. Naiset rakentavat ja pitävät yllä yhteiskuntaa konkreettisilla tavoilla. #SuomiIlmanNaisia-kampanjassa esitellään muun muassa tyttöjä luonnontieteellisille aloille kannustavia kerhoja (Zonta International Piiri 20 ry), vertaistukea nuorten naisten äideille (Suomen NNKY-liitto), vammaisten naisten voimaantumista (Rusetti ry) ja rintasyöpätietoisuuden lisäämistä (Tunne Rintasi ry).

Lisäksi vapaaehtoisvoimin pyörivä toiminta on jo itsessään arvokasta. Osallisuus järjestötoiminnassa luo yhteisöllisyyttä, mikä pitää kiinni yhteiskunnassa ja lisää sekä yksilöiden hyvinvointia että yhteiskunnan vakautta ja resilienssiä. Suomessa on ehkä maailman järjestäytynein kansalaisyhteiskunta. Tämä on valtava voimavara Suomelle.

Kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli myös vaikuttamistyön tekemisessä ja valtion sparraajana. Naisjärjestöissä tuodaan esiin sukupuolten tasa-arvon haasteita, sanoitetaan tavoitteita asioiden edistämiseksi ja vaaditaan sekä seurataan kehitystä.

Lähde: Naisjärjestöjen Keskusliitto 

Author: Saara Teirikko