Avainsana: Luonnonsuojelu

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Arvostettu perhostutkija testamenttasi omaisuuttaan WWF:lle

Yli puolet WWF:n suojelutyön rahoituksesta tulee yksityisiltä lahjoittajilta. Moni, joka on tukenut luonnonsuojelua eläessään, haluaa myös testamentillaan varmistaa, että tärkeä työ jatkuu. Näin ajatteli myös…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

WWF vetoaa ministereihin: Budjettiriihessä on panostettava luontokadon pysäyttämiseen

Budjettipäätösten on autettava vaalimaan luonnon monimuotoisuutta niin Suomessa kuin globaalisti. Suojelun rahoitusta on lisättävä merkittävästi esimerkiksi vähentämällä ympäristölle haitallisia tukia. Luontokadon pysäyttäminen on investointi tulevaisuuteen….

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

WWF:n öljyntorjuntajoukot osallistuvat kansainväliseen suurharjoitukseen: “Katastrofiin varautuminen vaatii jatkuvaa valmiutta ja osaamisen kehittämistä”

WWF on mukana kansainvälisessä Balex Delta 2021 -öljyntorjuntaharjoituksessa Kotkassa 23.–25.8.2021. Harjoitus järjestetään vuosittain eri puolilla Itämerta. Tänä vuonna harjoitusta isännöi Suomi. Yhtä laajaa ja monikansallista…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Ympäristöministeriön budjettiehdotus turvaa panostukset luonnonsuojeluun ja edistää kiertotaloutta, ilmastotyötä ja kasvuseutujen asuntorakentamista

Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2022 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä 269,3 miljoonaa euroa, joka on 56,1 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2021. Budjettiesitys ei vielä sisällä Suomen…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Jopa 300-vuotiasta puustoa hakataan valtion mailla – WWF vaatii valtion luonnonmetsien suojelemista lailla

Harvinaisia luonnontilassa olevia metsäkohteita hakataan parhaillaan valtion mailla. WWF vaatii viimeisten valtion mailla sijaitsevien luonnonmetsien suojelemista ja jo käynnissä olevien hakkuiden välitöntä lopettamista. Metsähallitus on…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Vapaaehtoiset kunnostavat parhaillaan Hangon perinnemaisemaa ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä

WWF:n vapaaehtoiset hoitavat parhaillaan Hangon Uddskatanin arvokkaita perinnemaisemia. Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaavat kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa sekä niittylaikut ja…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Hetta-Pallas-reittiä kunnostetaan talkoovoimin Partioaitan ympäristöbonuksella

Pidä Lappi Siistinä ry:n sai 61 575 € osuuden Partioaitan vuoden 2020 Ympäristöbonuksesta. Ympäristöbonus käytetään Hetta-Pallas-reitin kunnostamiseen. Kunnostustyöt toteutetaan yhteistyössä Pidä Lappi Siistinä ry:n talkoolaisten…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Naalin pesintä Suomessa on todennäköisempää kuin vuosikymmeniin, ja siksi vapaaehtoiset tutkivat vanhoja pesäpaikkoja Lapissa

Naalin pesintä on varmistettu edellisen kerran Suomessa vuonna 1996. Viime aikoina naalikannat ovat kuitenkin elpyneet monilla Ruotsin ja Norjan tunturialueilla ja Suomessakin naaleista on tehty…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Harvinaista kuvaa Afrikasta: Sukupuuttoon kuolleeksi luultu apinalaji saatiin taltioitua videolle

Piliocolobus bouvieri -apinan arveltiin jo kuolleen sukupuuttoon. Viime vuosina tehdyt havainnot vahvistavat kuitenkin lajin elävän Kongon tasavallan alueella. Ntokou-Pikoundan kansallispuistossa Kongon tasavallassa liikkuneet WWF:n suojelutyöntekijät…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Evon tiedekansallispuistohankkeen alueellinen työryhmä luovutti selvityksensä ympäristöministeriölle

  Alueellinen työryhmä on saanut päätökseen puoli vuotta kestäneen selvitystyönsä Evon tiedekansallispuistosta. Loppuraportti luovutettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti ympäristöministeriölle Lammin biologisella asemalla 30.6.2021. Työryhmä painottaa luonnonsuojelun…

Lue lisää