Vapaaehtoiset kunnostavat parhaillaan Hangon perinnemaisemaa ja uhanalaisten lajien elinympäristöjä

WWF:n vapaaehtoiset hoitavat parhaillaan Hangon Uddskatanin arvokkaita perinnemaisemia. Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaavat kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa sekä niittylaikut ja rannat valtaavaa kurtturuusua. Hoitotoimien tavoitteena on hoitaa uhanalaisten lajien elinympäristöjä ylläpitämällä avointa merenrantaniittyä ja hakamaista laidunnettua metsää. Hoitotoimet myös ylläpitävät perinteistä laidunmaisemaa ja näkymiä luontopolulta merelle.

Luonnonsuojelun kannalta Uddskatanin tärkeimmät luontotyypit ovat avoimia ja puoliavoimia elinympäristöjä, joilla tavataan yli 40 uhanalaista ja silmälläpidettävää lajia. Lisäksi Uddskatan on myös valtakunnallisesti tärkeä linnuston muuttoreitti ja tärkeä pesimäalue monille lintulajeille.

Uddskatanilla on ollut perinteistä laidunnusta ennen toista maailmansotaa vuosisatojen ajan. Alueen laidunnus aloitettiin uudestaan vuonna 2003 ja viimeiset 8 vuotta aluetta on ylläpidetty niittämällä ruovikkoa ja raivaamalla tervaleppien taimia.

Leirin aikana on mahdollista tutustua Rannikko-LIFE-hankkeeseen ja rannikon arvokkaaseen luontoon pop up -luontopolulla. Leiri päättyy 7.8. WWF:n ja Metsähallituksen talkookaravaanin seuraava etappi on Saaristomeren kansallispuistossa Äspskärissa 14.–21.8.

Lähde: WWF Suomi 

 

Author: Saara Kämppi