Avainsana: työkyky

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Uusi palvelu nuorten työkyvyn tukemiseen ja työllistymiseen – hae mukaan kehitystiimiin!

Lahdessa on käynnistymässä kunnallinen hanke nimeltä KUNTO – Uusilla kunnallisilla toimilla työkuntoon ja työelämään. Hanke pureutuu lahtelaisten nuorten työkyvyn ja työllistymisen haasteisiin aktiivisella, kokeilevalla ja…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Työkyvyn avaimia etsimässä

Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajat kertovat työn palkitsevuudesta, haasteista, onnistumisista ja kuntakokeilun suomista mahdollisuuksista. Hollola on yksi Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilun viidestä kunnasta. Kunnat kehittävät…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Sairauspoissaolot eivät lisääntyneet merkittävästi ensimmäisenä koronavuonna – ammattiryhmien väliset erot kasvoivat

Tuoreiden Kunta10-tilastojen mukaan vuonna 2020 kuntatyöntekijät olivat poissa töistä oman sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää. Myönteistä on, että verrattuna vuoden takaiseen yhä useampi työntekijä (28…

Lue lisää
Posted in Vau_viikkokatsaus

Työolobarometri 2020: Korona-aika vaikutti myönteisesti työkykyyn niillä, joille etätyö oli mahdollista

Koronaviruspandemia ei näytä juurikaan vaikuttaneen koko palkansaajatasolla työn fyysiseen ja henkiseen rasittavuuteen tai koettuun työkykyyn. Niin ikään työuupumuksen tai stressin yleisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä…

Lue lisää
Posted in Vau_viikkokatsaus

Työterveyspsykologin tarjoama tuki vähentää selvästi sairauspoissaoloja

Työkyvyn tukikäynti työterveyspsykologilla voi vähentää mielenterveydestä johtuvia sairauspoissaoloja merkittävästi alle 40-vuotiailla kuntatyöntekijöillä, osoittaa tuore Helsingin yliopistossa tehty kvasikokeellinen rekisteritutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin vähentääkö työterveyspsykologilla käynti mielenterveyssyistä…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Suuri vaje mielenterveyspalveluissa vaikuttaa työkyvyttömyyden ehkäisyyn

Mielenterveyssyistä alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet olivat lievässä laskussa viime vuonna. Varhaisen vaiheen oikealla hoidolla ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla ehkäistään työkyvyttömyyttä ja voidaan välttää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Kevan tuoreet…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Suomalaisten työhyvinvointi kääntyi laskuun koronan pitkittyessä

Suomalaisten työhyvinvoinnissa tapahtui käänne huonompaan suuntaan viime syksynä. Kun koronakeväänä 2020 varsinkin etätyöntekijöiden hyvinvointi osin jopa parani, loppuvuoteen tultaessa nämä hyödyt oli menetetty. Erityisesti nuorten…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Jopa joka viidennen työkyky heikentyy hellejaksoina

Työter­veys­laitos tut­kii kuu­massa työsken­telyn vaiku­tuksia muun muas­sa sairaa­lassa. Työter­veys­lai­toksen tuo­reessa tutki­muk­sessa on selvi­tetty kuu­massa työsken­telyn vaiku­tuksia työviih­ty­vyyteen ja työtur­val­li­suuteen. Aiem­min on tie­detty, et­tä kor­kea työsken­te­ly­läm­pö­tila…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Staran 10-ryhmässä ura jatkuu työkyvyn heikettyä

Fyysisesti raskas työ jättää jälkensä kehoon silloinkin, kun työasennot ovat mahdollisimman turvallisia ja ergonomisia. Jotta työura voisi työkyvyn alentumisestakin huolimatta jatkua oman työn parissa, Starassa…

Lue lisää