Avainsana: työelämä

Posted in webfi

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta ratkaisu Suomen palkkatasa-arvosta

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 29. kesäkuuta julkistamassaan ratkaisussa, että sukupuolten palkkaeron kaventamistoimet eivät ole olleet Suomessa riittävän tehokkaita, kun mittarina käytetään koko työmarkkinoiden sukupuolten…

Lue lisää
Posted in Viikon kohokohdat

Pitkät hellejaksot heikentävät joka viidennen työkykyä – kuumasta johtuvat sairauslomat silti harvinaisia

Ilmaston lämpenemisen seurauksena korkeiden lämpötilojen todennäköisyys on kasvanut Suomessa. Korkea työskentelylämpötila heikentää työn tuottavuutta, toimintakykyä, työmotivaatiota ja viihtyvyyttä. Työntekijän terveyspulmat voivat korostaa kuumuuden vaikutusta. Tuoreen…

Lue lisää
Posted in vaufi vaufien Viikon kohokohdat

Starttirahalla on myönteinen merkitys yritystoiminnan aloittamiselle

Starttirahalla koettiin olevan yrityksen perustamista mahdollistava vaikutus ja sen koettiin myös nopeuttavan yrityksen perustamista, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuore selvitys. Selvityksessä tarkasteltiin vuosina 2011-2019 starttirahaa…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi webfi

Sodexo lahjoittaa henkilöstölleen ruokakorit

Sodexo aloittaa tänään 11.6.2020 tempauksen, jossa se lahjoittaa työntekijöilleen noin 80 euron arvoisen ruokakorin. K-ryhmän kanssa yhteistyössä jaettavan henkilöstölahjan tarkoituksena on ilahduttaa Sodexon henkilökuntaa koronakriisissä….

Lue lisää
Posted in vaufi vaufien Viikon kohokohdat

4H:n hankkeella kasvatetaan Suomen hiilinieluja – nuoret istuttavat taimia käytännön ilmastotöinä

4H:n pyörittämän Nuoret ilmastotöissä -hankkeen tavoitteena on istuttaa Suomeen 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. “Viime vuonna Lounais-Suomessa järjestettiin Nuoret ilmastotöissä -pilottihanke, jossa…

Lue lisää
Posted in webfi

Selvitys: Miten osaaminen näkyväksi?

Työelämässä tarvittavaa osaamista ei kerry vain muodollisessa koulutusjärjestelmässä, vaan myös työpaikoilla ja harrastuksissa. Osaamisen tunnistaminen on tärkeää, jotta nykyistä osaamista voidaan hyödyntää tehokkaammin työmarkkinoilla ja…

Lue lisää
Posted in webfi

Tutkimushanke etsii työkaluja syrjimättömän ja tasa-arvoisen työelämän rakentamiseksi

Uusi Tavoitteena syrjimätön työelämä -tutkimushanke tuottaa ajankohtaista tietoa työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä Suomessa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kattava kokonaiskuva työelämässä esiintyvästä syrjinnästä ja löytää keinoja erityisesti…

Lue lisää
Posted in webfi

TAT Nuorten tulevaisuusraportti 2020: Nuoret haluavat tehdä kesätöitä

Kaikista yläkoululaisista 65 prosenttia aikoi hakea kesätöitä kesälle 2020. Seitsemäsluokkalaiset olivat odotetusti vähiten kiinnostuneita kesätöistä ja yhdeksäsluokkalaiset eniten – jopa kolme neljästä yhdeksäsluokkalaisesta aikoi hakea…

Lue lisää
Posted in vaufi vaufien Viikon kohokohdat

Esimies on nyt esihenkilö – Helsinki aikoo neutralisoida kaikki mies-päätteiset ammattinimikkeet, joita on 45

Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta suositteli viime vuoden lopulla, että esimies-termistä luovutaan. Kaupungin työpaikoilla on otettu alkuvuodesta käyttöön esihenkilö-sana esimiehen tilalle. Viralliset työnimikkeet eivät ole vielä muuttuneet,…

Lue lisää
Posted in webfi

Tredu ja kasvomaskeja valmistava Lymed Oy yhteistyökumppaneiksi

Lymed Oy on aloittanut yhteistyössä Tredun kanssa kankaisten kasvomaskien valmistuksen Tampereella 21.4.2020. Tuotanto ja yhteistyö saatiin nopeasti vauhtiin Lymed Oy:n aloitteen jälkeen. Kolme Tredun opiskelijaa…

Lue lisää