Tag: työelämä

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Uusi Yrityskylä Häme kuudesluokkalaisille avataan Lahteen

Kansainvälisesti palkittu koulutusinnovaatio Yrityskylä Alakoulu aloittaa toimintansa lukuvuonna 2021–2022 Lahdessa. Yrityskylä Häme tarjoaa yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Etelä-Savon kuntien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Yrityskylä Hämeen…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Mitä kuuluu työpaikoille? Ammatillisen koulutuksen laatua ja yhteistyötä kehitetään työelämäpalautteen avulla

Haluamme palvella työelämää mahdollisimman hyvin ja vahvistaa työpaikkojen kanssa tehtävää yhteistyötä. 1.7.2021 otetaan käyttöön valtakunnallinen työelämäpalaute, jonka avulla voimme kehittää toimintaamme vastaamaan työelämän ja työpaikkojen…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi Päätoimittajan valinnat

Maahanmuuttajien työllistämiseen ja työpaikalla ohjaamiseen on tarjolla hyödyllisiä materiaaleja ja koulutuksia

Salpaus edistää maahanmuuttajataustaisten työllistymistä Päijät-Hämeen alueella järjestämällä maahanmuuttajille koulutusta ja tarjoamalla hyödyllisiä materiaaleja ja koulutuksia työpaikoille. – Kuuntelemme työpaikkojen toiveita maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista ja heidän…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Kolmas tulevaisuus kehittää lukiolaisten työelämävalmiuksia

Kolmas tulevaisuus on kahdeksan lukion yhteinen työelämätaitoihin ja työelämäyhteistyöhön keskittyvä hanke. Tavoitteena on kehittää lukio-opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä lukion opetusta ja ohjausta niin, että lukiolaisille voitaisiin…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Salpaus on mukana Lahden seudun kuntakokeilussa – palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa koulutukseen liittyvissä kysymyksissä

Koulutuskeskus Salpaus on mukana Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilussa, johon kuuluvat Lahti, Hollola, Asikkala, Kärkölä ja Orimattila. Kuntakokeilussa osa TE-toimiston tehtävistä siirtyi kuntien tehtäväksi 1.3.2021– 30.6.2023….

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Tredu lisää kilpaurheilijoiden opintomahdollisuuksia – uusi tekniikan alan sporttiryhmä aloittaa syksyllä 2022

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu laajentaa kilpaurheilijoille suunnattua koulutustarjontaa ja perustaa uuden sporttiryhmän tekniikan alalle. Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon johtavaan sporttiryhmään haetaan jo vuoden 2022 yhteishaussa….

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi Päätoimittajan valinnat

LAB-ammattikorkeakoulu ja Eksote solmivat monivuotisen yhteistyön

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja LAB-ammattikorkeakoulu solmivat täysin uudenlaisen yhteistyösopimuksen. Sopimus syventää toimijoiden yhteistyötä osaamisen kehittämisessä, johtamis- ja esimiestyön vahvistamisessa, teknologian hyödyntämisessä ja sosiaali-…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Tredu auttaa matkalla kohti yrittäjyyteen – nämä yrittäjät ovat ponnistaneet Tredusta

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa yrittäjyys ja yrittäjyyskasvatus ovat toiminnan ja opetuksen painopisteitä. Tredusta valmistuu vuosittain satoja opiskelijoita, joiden joukosta yhä useampi työllistää itsensä yrittäjänä. Viime…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Pääkaupunkiseudulla työskenteli vuoden 2019 alussa enemmän ihmisiä seudun ulkopuolelta kuin koskaan aikaisemmin

HSY:n julkaisema katsaus osoittaa, että työmatkapendelöinnin määrä pääkaupunkiseudulle jatkaa nousuaan. Tuoreimman työssäkäyntitilaston mukaan seudulla työskenteli vuoden 2019 alussa seudun ulkopuolella asuvia jo lähes 124 000,…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Puhtausalalla on hyvät mahdollisuudet työllistyä: Merja eteni laitoshuoltajasta palveluesimieheksi

Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluissa palveluesimiehenä työskentelevä Merja Ek opiskelee Salpauksessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa oppisopimuksella. Ek aloitti uransa puhtausalalla ensin laitoshuoltajana ja on oman osaamisensa ja opiskeluidensa…

Read more