Avainsana: keräys

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

HSY laajentaa poistotekstiilin keräystä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on laajentanut pääkaupunkiseudun poistotekstiilien keräysverkostoaan, jonka avulla asukkaiden poistotekstiilit saadaan tehokkaammin kotimaiseen jatkokäsittelyyn. Sortti-asemat ovat keränneet poistotekstiilejä vuodesta 2019 lähtien, mutta…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Joulukuusesta eroon helposti – HSY kerää jälleen 55 000 joulukuusta hyötykäyttöön

Käytetyn joulukuusen voi jättää kiinteistön oman jätekatoksen viereen tai toimittaa Sortti-asemalle veloituksetta. HSY hyödyntää kuuset biojätteen tukiaineena tai lämpöenergian tuottamisessa. HSY kerää tänäkin vuonna noin…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lah­ti ke­rää muo­vin kier­toon jo­ka ko­dis­ta

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti kerää muovijätteet energiajätteen mukana jokaisesta omakotitalosta ja taloyhtiöstä. Muualla Suomessa muovinkeräystä ei ole järjestetty näin laajasti. Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti on edelläkävijä myös…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi Päätoimittajan valinnat

HSY kerää 55 000 joulukuusta hyötykäyttöön – poista koristeet ja vie kuusi jätetilan läheisyyteen

HSY kerää kodeista vuosittain noin 55 000 joulukuusta hyödynnettäväksi. Valtaosa kuusista viedään Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen haketettavaksi, jolloin ne pystytään hyödyntämään tukiaineena biojätteen kompostoinnissa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Hyvä Joulumieli -keräys ylitti tavoitteensa ja jakoi suunniteltua enemmän ruokalahjakortteja

Suomalaisten auttamishalu kasvaa vaikeassa tilanteessa. Kotimaan vähävaraisten lapsiperheiden ilahduttamiseksi järjestetty Hyvä Joulumieli -keräys ylitti tavoitteensa. Lahjoitusten ansiosta Suomen Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto pystyivät jakamaan…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Sopimus kalvomuovien keräyksestä ja kierrätysmateriaalien käytöstä vauhdittaa rakentamisen kiertotaloutta

Kalvomuovien erilliskeräystä lisätään koko rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa green deal -sopimuksella. Sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen ja kierrätysraaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Ruskon jä­te­kes­kus to­teut­taa ensi vii­kol­la muo­vi­jät­tei­den ke­räys­tä kos­ke­van ko­kei­lun

Ke­räyk­seen voi viedä muo­vi­sia tuo­te­pak­kauk­sia ja muo­vi­esi­nei­tä

Lue lisää
Posted in Yleinen

Ympäristöministeriö myöntää öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviä valtionavustuksia

Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta öljyjätteiden keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviin investointeihin ja hankkeisiin sekä öljyjätteen keräykseen liittyviin viestintäkampanjoihin

Lue lisää
Posted in Yleinen

Roosa nauha -keräys ei enää koske vain rintasyöpiä – kasvaneet tuotot mahdollistavat syöpätutkimukselle laajaa tukea

Lue lisää
Posted in Yleinen

Luonnontuotteita saa kerätä valtion mailta – kunhan muistaa hankkia luvan

Luonnontuotteista on moneksi ja onkin ilahduttavaa, että ihmiset nauttivat rikkaista ja raikkaista luonnonantimista. Jokamiehenoikeudet mahdollistavat monien tuotteiden keräämiseen, mutta joidenkin luonnontuotteiden keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa….

Lue lisää