Harppaus uudistavan viljelyn kehitykseen Suomessa – Koko ruokaketjun yhteisponnistus tarjoaa uudistavan viljelyn verkkokurssin maksutta kaikille

Uudistavan viljelyn e-opisto tarjoaa viljelijöille ajankohtaista ja tieteeseen pohjautuvaa tietoa maaperää, satoja ja ympäristön tilaa parantavista käytännöistä. Maksuton verkkokurssi on ympäristösäätiö Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja design- ja teknologiayhtiö Reaktorin vetämä yhteisponnistus, joka pohjautuu Sitran ja Ilmatieteen laitoksen tuella käynnistettyyn Carbon Action -työhön. Kurssi on tehty yhdessä viljelijöiden, tutkijoiden ja suomalaisen ruokaketjun toimijoiden kanssa.

Uudistava viljely on merkittävä työkalu ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Tutkimukset osoittavat lähestymistavan hyödyt niin tuottavuudessa, ilmastovaikutuksissa, vesistönsuojelussa kuin luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Maaperän kuntoa parantava uudistava viljely auttaa ruoantuotantoa sopeutumaan ilmastonmuutoksen tuomiin äärisäihin ja parantaa satovarmuutta.

Uusi verkkokurssi tarjoaa 60 tunnin edestä monipuolista oppimateriaalia ja käytännön työkaluja omalla maatilalla sovellettavaksi. Tavoitteena on, että kurssin kävisi ensimmäisen vuoden aikana 5 000 maanviljelijää eli runsaat 10 prosenttia suomalaisista viljelijöistä.

Maaperän hiilivarasto on suurempi kuin ilmakehän ja kaiken kasvillisuuden yhteensä. Palauttamalla ilmakehän hiiltä maatalouden keinoin takaisin maaperään, on mahdollista hillitä ilmastonmuutosta. Mittakaavasta kertoo, että jos Suomen kaikki mineraalimailla sijaitsevat tilat saataisiin sitomaan hiiltä uudistavan maatalouden avulla, voitaisiin ilmakehästä palauttaa maaperään esimerkiksi koko maan henkilöautoliikenteen vuosittaisia päästöjä vastaava määrä eli 5 megatonnia hiilidioksidia. “E-opisto tarjoaa kaikille suomalaisille viljelijöille tasapuolisen mahdollisuuden parantaa satojaan ja näyttää esimerkkiä, joka voidaan monistaa minne tahansa muuallekin”, kommentoi BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt.

Suomi etenee uudistavan viljelyn etujoukoissa. BSAG:n, Sitran ja Ilmatieteen laitoksen vuonna 2017 aloittama Carbon Action -hanke tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan tehostaa ja tieteellisesti todentaa. Huippututkimusta ja käytännön kokeiluja tehdään ruoantuotannon parissa yhteistyössä viljelijöiden ja yritysten kanssa. E-opisto tuo sadan pilottitilan kanssa tehdyn työn tulokset maksuttomasti kaikkien saataville.

Erityisen vaikuttavan Uudistavan viljelyn e-opistosta tekee sen takana oleva kumppanijoukko. E-opistoa ovat tukemassa mm. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Ilmatieteen laitos, tuottajajärjestöt sekä useat suomalaisen ruokaketjun suuret toimijat, jotka ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin kestävyystavoitteisiin tuotantoketjussaan. Kurssin kumppaneina ovat Sitran, Ilmatieteen laitoksen ja Valion lisäksi ProAgria, Fazer, S-ryhmä, Atria, Lahden kaupunki ja Viking Malt sekä sponsoreina MTK ja SLC. Kurssi julkaistaan 9.2.2021, ja se on kaikille käyttäjille maksuton.

Lähde: Baltic Sea Action Group 

Author: Saara Teirikko