LAB-ammattikorkeakoulu ja Eksote solmivat monivuotisen yhteistyön

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja LAB-ammattikorkeakoulu solmivat täysin uudenlaisen yhteistyösopimuksen. Sopimus syventää toimijoiden yhteistyötä osaamisen kehittämisessä, johtamis- ja esimiestyön vahvistamisessa, teknologian hyödyntämisessä ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitystyössä.

Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela uskoo yhteistyön lisäävän Eksoten tuloksellisuutta ja henkilöstön osaamista sekä palvelujen sujuvuutta. Yhteistyöllä haetaan Sakselan mukaan konkreettista muutosta, eli näkyviä tuloksia ja vaikutuksia, jotka parantavatesimerkiksi sote-osaamisen kohdentamista, tulevaisuuden osaamisen ennakointia sekä palvelujen sujuvoittamista.

Palvelujen tarve alueella kasvaa ja osaavan henkilöstön rekrytointiin haetaan syventävän yhteistyön kautta uusia keinoja ja innovatiivisia ajatuksia. Yhteistyö tuo paljon uusia mahdollisuuksia myös digitaalisten palvelujen käytön lisäämiseen ja hyödyntämiseen.

Yhteistyö nähdään mahdollisuutena vahvistaa pitkäjänteisesti LABin tarjoaman koulutuksen työelämälähtöisyyttä sekä työssäoppimista. Tämän toivotaan lisäävän uusien, osaavien sote-ammattilaisten jäämistä maakuntaan valmistumisen jälkeen sekä vahvistavan LABin vetovoimaisuutta ja asemaa alueen sote-kouluttajana.

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu 

 

Author: Saara Teirikko