Tag: Energiantuotanto

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lah­des­sa il­man­laa­tu on pääo­sin hy­vää tai tyy­dyt­tä­vää

Rakennus- ja ympäristölupalautakunta saa tiedoksi asiantuntijaraportit ilmanlaadusta Lahden seudulla viime vuonna ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet omakotitaloalueella vuonna 2020 ja alkuvuonna 2021. Energiantuotanto ja liikenne ovat merkittävimmät…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Uusi selvitys: Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii tuntuvasti lisää puhdasta sähköä, pääosa tarpeesta halvinta kattaa tuulivoimalla

  Suomi tavoittelee pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja pian sen jälkeen hiilinegatiivisuutta. Sitran tiistaina 28.9. julkaisema laaja selvitys Enabling…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Energiapuun kriteeristöä on tiukennettava: Nyt poltettavaksi päätyy jopa yli 300-vuotiasta puuta

Puun energiakäytön kestävyyskriteerit on päivitettävä. Nyt poltettavaksi päätyy puuta, joka on erityisen arvokasta metsälajistolle ja joka toimii myös tärkeänä hiilivarastona. WWF:n tietojen mukaan Kuusamon kaupungin…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Energiatuotannon kokonaispäästöt laskivat 20 % vuonna 2020

Energiatuotannon kokonaispäästöt laskivat vuoden 2020 aikana kaksikymmentä prosenttia. Sähkön osalta päästöt vähenivät 24 %, ja kaukolämmön 13 %. Päästöjen huippuvuoteen 2003 verrattuna sähkön ja kaukolämmön…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Tuulivoimalla katettiin noin 10 % Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2020

Vuoden 2020 aikana Suomeen rakennettiin 67 uutta tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 302 megawattia. Vuoden lopussa Suomen tuulivoimakapasiteetti ylsi yhteensä 2 586 megawattiin ja 821…

Read more
Posted in Uncategorised

Useita selvityksiä meneillään kivihiilen korvaamiseksi: uusi tutkimuskohde avomerelle

Read more
Posted in Uncategorised

Turpeen ja puun poltosta syntyvä lentotuhka hyödynnettävissä sementin seosaineena

Suomessa syntyy vuosittain noin 500 000 tonnia energiantuotannon lentotuhkia, jotka ovat peräisin muusta kuin kivihiilen poltosta.

Read more
Posted in Uncategorised

Energialähteiden osuudet muuttuivat Suomessa voimakkaasti alkuvuodesta: tuuli- ja vesivoima kasvoivat, hiili ja turve vähenivät

Tuuli- ja vesivoiman osuudet Suomen energiakulutuksesta kasvoivat voimakkaasti vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Read more
Posted in Uncategorised

Tulevaisuuden lämpöenergiavarasto otettiin käyttöön Vaasassa

Vaasan Vaskiluodossa vihittiin tänään virallisesti käyttöön lämpöenergiavarasto, joka monipuolistaa alueen lämmöntuotannon.

Read more
Posted in Uncategorised

Ainutlaatuinen päästöttömän lähienergian projekti alkaa Otaniemessä

Fortum ja Aalto-yliopisto ovat sopineet kymmenen kiinteistön korttelin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän uudistamisesta päästöttömäksi ja lähes kokonaan omavaraiseksi. Alueen energiaratkaisu, joka uusitaan kahdessa vaiheessa, on ainutlaatuinen…

Read more