Väkivallan uhka on yhä läsnä

Joka kahdeksas lääkäri on kohdannut työssään fyysistä uhkaa vuoden aikana, selviää Lääkäriliiton tutkimuksesta.

Lääkärit kohtaavat työssään uhkailua ja väkivaltaa useimmin terveyskeskuksessa. Siellä vastaajista lähes viidennes oli kohdannut fyysistä uhkailua vuoden aikana. Noin 14:ää prosenttia lääkäreistä oli uhkailtu väkivallalla sairaalassa. Harva lääkäri koki fyysistä uhkailua tai väkivaltaa yksityissektorilla, selviää Lääkäriliiton Työolot ja terveys 2019 -tutkimuksen ennakkotiedoista.

Fyysisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutui useimmiten nuori, alle 35-vuotias mies- tai naislääkäri. Heistä neljännes kertoi kohdanneensa tällaista. Päätoimisesti päivystyksessä työskentelevistä lääkäreistä 16 prosenttia oli kokenut työssään fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua vuoden aikana. Keskimääräistä enemmän väkivaltaa ja uhkailua koettiin psykiatrian, yleislääketieteen ja anestesiologian erikoisaloilla. – Yllättävää oli, että joka kolmas tutkimukseen vastanneista lääkäreistä lastenpsykiatrian alalla oli kohdannut väkivallan uhkaa ja heistä puolet myös joutunut väkivallan kohteeksi, sanoo Lääkäriliiton tutkija Piitu Parmanne.

Geriatrian alalla väkivaltaa tai sen uhkaa koki vastaajista 18 prosenttia. Jokainen väkivallalla uhkaaminen tai uhan konkretisoituminen on liikaa, sanoo lastentautien erikoislääkäri Miia Virta. – Osa muistisairaista vanhuksista on sairautensa vuoksi aggressiivisia, mikä tuo väkivallan uhkaa näihin yksiköihin. Rajalliset henkilökuntaresurssit myös hankaloittavat tilannetta, joten yhtälö on hankala, huomauttaa Virta. Hän uskoo, että tutkimuksen tulos heijastelee tosiasiallista tilannetta. – Nuori lääkäri on mahdollisesti otollisempi uhri kuin kokemuksen kautta enemmän auktoriteettia omaava vanhempi lääkäri. Lisäksi nuoret lääkärit päivystävät etulinjassa paljon, minkä vuoksi he altistuvat näille tilanteille useammin.

Vuonna 2005 uhkailua koki työssään jopa 30 prosenttia kyselyyn vastanneista alle 35-vuotiaista lääkäreistä. Johtopäätöstä tilanteen parantumisesta ei voi vielä kuitenkaan vetää. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan potilaiden aiheuttamat fyysiset väkivalta- tai uhkatilanteet yleistyvät, kun mukaan luetaan lääkäreiden lisäksi muut sairaala- ja sote-alan työntekijät. Vuoden aikana joka neljäs sairaala- ja sote-alan työntekijä oli raportoinut TTL:n mukaan lyömisestä tai potkimisesta. TTL:n tutkimuksen mukaan fyysisen väkivallan lisääntyessä lisääntyi myös henkisen väkivallan osuus. 41 prosenttia vastaajista raportoi sen lisääntymisestä. Viisi vuotta aiemmin luku oli 26 prosenttia.

Johtuuko tämä siitä, että hoitajat ovat etulinjassa, ja aggressiiviset potilaat vain kohtaavat heidät ennen lääkäreitä? – Luulen, että asia on juuri näin. Potilaat purkavat pahimman kiukun heihin. Tämä näkyy arjessa muutenkin. Esimerkiksi lapsipotilaan vanhemmat voivat hermostua sovitun ajan peruuntumisesta ja räyhäävät hoitajalle. Lääkärin luona he ovat usein jo leppyneet, sanoo Virta. (Teksti: Tuomas Keränen).

Lähde: Lääkärilehti

Author: Tuula Pohjola