Avainsana: Itämeri

Posted in Päätoimittajan valinnat

AFRYn toteuttamassa pilottihankkeessa Oulun satamassa haetaan ratkaisuja laivaperäisten jätteiden vastuulliseen käsittelyyn

AFRY toteuttaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) vastuullisen merenkulun pilottihankkeen, jossa selvitetään Oulun sataman laivaliikenteeseen liittyviä jätevirtoja, niiden hallintaa ja hyötykäyttömahdollisuuksia sekä tiedonkulkua eri toimijoiden…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Uudet politiikkasuositukset auttavat kehittämään kestävää kalanviljelyä Itämerellä

Suomen vesien tilaa heikentäviä lähteitä on useita. Yksi niistä on kalanviljelystä johtuva ravinnekuormitus. BlueAdapt-hankkeen tutkijat ovat laatineet kestävään kalanviljelyyn tähtäävät politiikkasuositukset, joiden julkistamistilaisuus järjestetään tänään,…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Näkökulma: Itämerta suojeltava hoitamalla sairauden syytä, ei oireita

Itämeren suojelu tulee nostaa päätöksenteon keskiöön ja yritysten strategioihin, meriasiantuntija Vanessa Ryan kirjoittaa. Itämeren suojelua säädellään monella tasolla. Sitä ohjaavat kansallinen lainsäädäntö, EU-direktiivit sekä toimintaohjelma,…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Veneen pohjamaalin valinnalla voi olla merkitystä vieraslajien leviämisen kannalta

Viittä erilaista huviveneiden pohjassa käytettävää eliönestomaalia tutkittiin osana EU-rahoitteista COMPLETE-hanketta, jossa etsitään konkreettisia toimia vieraslajien saapumisen ja leviämisen estämiseksi Itämerellä. Kokeessa purjeveneen pohja maalattiin viidellä…

Lue lisää
Posted in Päätoimittajan valinnat

Uusi indeksi kertoo Itämeren terveydentilan myös ihmisen näkökulmasta

Itämeren terveydentila on arvioitu uudella tavalla. Uusi Itämeren tilaa ja terveyttä kuvaava indeksi, Baltic Health Index (BHI), on laadittu kansainvälisenä yhteistyönä. Indeksi perustuu koko maapallon…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Itämeren alueen ympäristöjärjestöt: Itämeren suojelu on epäonnistunut – jatkossa on tehtävä enemmän ja paremmin

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

EmPaci-projekti tukee osallistuvaa budjetointia Itämeren alueella

LAB-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto toimivat suomalaiskumppaneina kansainvälisessä tutkimus- ja kehitysprojektissa, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta osallistuvasta budjetoinnista sekä tukea sitä kokeilevia kuntia Itämeren alueella. EmPaci…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Liejutaskurapu ja muut Itämeren vieraslajit levittäytyneet edelleen

Vuonna 2009 Suomen rannikolle ilmaantunut, taskurapuihin kuuluva pienikokoinen liejutaskurapu jatkaa levittäytymistään.

Lue lisää
Posted in Yleinen

Seurantatulokset kertovat: Suomenlahden tila viime vuosia parempi, Selkämeri rehevöitymässä

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Näkökulma: Itämeren lohenkalastus vaatii täysremontin

Nykyisellä kalastuspolitiikalla Itämeren vahvimmat lohikannat voidaan saada kestävällä tasolle, mutta heikoimmat hävitetään mahdollisesti kokonaan, kirjoittaa WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska. Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on…

Lue lisää