Avainsana: Itämeri

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Ministerit hyväksyivät suunnitelman Itämeren suojelemiseksi – WWF vaatii nyt valtioilta sitoutumista ja rahoitusta

Itämeren rantavaltiot ja EU hyväksyivät tänään Itämeren suojelemiseksi laaditun toimintaohjelman. WWF vaatii nyt valtioita sitoutumaan ohjelman toimeenpanoon ja turvaamaan sen riittävän rahoituksen. Itämeren suojelun toimintaohjelman…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

WWF hillitsee Inkoonjoella tulvia ja poistaa esteen kalojen vaelluksen tieltä

WWF parantaa Inkoon Västankvarnin alueella vesienhallintaa yhteistyössä maanomistajien kanssa. Parempi vesienhallinta vähentää tulvaongelmia ja vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Lisäksi WWF poistaa alueella virtaavasta Inkoonjoesta kalojen…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

WWF pettyi EU:n päätökseen lohikiintiöstä

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päätti tänään Itämeren kalastuskiintiöistä ensi vuodelle. Suomessa huomio kiinnittyi etenkin lohikiintiöön. WWF pettyi EU:n päätökseen: lohenkalastukseen Itämeren pääaltaan alueella ei saatu…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi Opettajan Kestävän Kehityksen Uutiset

WWF rakennuttaa kaksi kosteikkoa Hankoon – uusi hanke vähentää Itämeren rannikkovesien rehevöitymistä

Ympäristöjärjestö WWF on aloittanut Hangon Täktomissa kahden kosteikon rakennuttamisen. Suoraan mereen laskevan uoman yhteyteen rakennettavat kosteikot pidättävät pelloilta ja metsästä tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormaa. Kosteikot…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Osallistaminen vaikuttaa Itämeren ympäristö- ja luonnonvarojen hallintaan

Ympäristö- ja luonnonvarojen hallinta on keskeisessä roolissa, kun ratkaistaan Itämeren ympäristöongelmien torjunnan ja luonnonvarojen kestävän käytön haasteita. HTM Mia Pihlajamäen väitöstyössä tarkasteltiin hallinnan tehokkuutta vertailemalla…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lohen avomerikalastus halutaan lopettaa – WWF tukee Kansainvälisen merentutkimusneuvoston historiallista ehdotusta

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on julkaissut tieteellisen neuvonannon Itämeren lohenkalastuksesta. Neuvosto suosittelee lohen avomerikalastuksen kieltämistä kokonaan ensi vuodeksi, jotta heikkoja lohikantoja voidaan suojella. Tieteellinen neuvonanto toimii…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi on kehitetty toimivia käytäntöjä

Tuore selvitys Itämeren ja arktisen alueen maiden sopeutumistyöstä ja -suunnitelmista antaa päättäjille työkaluja varautumiseen moniin niistä uhkista, joita hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin eli IPCC:n tuoreessa, kuudennessa arviointiraportissa…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Vanhentuneet lääkkeet apteekkiin – ei viemäriin tai roskikseen

Kaksi viikkoa kestävä Lääkkeetön Itämeri -kampanja käynnistyy tänään 26.8., jolloin vietetään Itämeripäivää. Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) -hankkeen raportin(linkki) mukaan lääkkeiden jätehuollossa Itämeren maissa on…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Lanta on saatava kiertoon, jotta Itämeri elpyy

Itämeri on matala ja herkkä sisämeri, jonka keskeinen ongelma on rehevöityminen. Sen alueella asuu lähes 90 miljoonaa ihmistä 14:stä eri valtiosta. Suomessa Itämerta kuormittaa erityisesti…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

HSY Tapahtumat: Itämeripäivä 26.8.2021

Itämeripäivä on jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Itämeripäivän on käynnistänyt John Nurmisen Säätiö….

Lue lisää