Vapaaehtoisen päästökompensoinnin toimijat haluavat alalle selkeät pelisäännöt

Suomen ympäristökeskus SYKE selvitti vapaaehtoisen päästökompensoinnin nykytilannetta ja roolia suomalaisten toimijoiden ilmastonmuutoksen hillintätyössä.

Yhä useammat yritykset pyrkivät osoittamaan toimintansa olevan hiilineutraalia; ensin vähentämällä toimintansa aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja sitten kompensoimalla jäljellä olevat päästönsä. Myös kunnat ja alueet sekä yksittäiset kansalaiset ovat kiinnostuneita omien päästöjensä kompensoinnista. Selvityksen tekijät suosittelevat, että valtio ja toimijat laativat alalle yhteiset vähimmäiskriteerit ja selkeät säännöt, joita toimijoiden on noudatettava. Tätä toivovat myös alan toimijat. Selkeät säännöt ovat edellytys sille, että kompensaatiotoiminta on luotettavaa ja toiminnassa toteutuu kuluttajansuoja. Vapaaehtoisilla kompensaatiomarkkinoilla on parikymmentä kotimaista toimijaa, jotka tarjoavat päästövähennysyksiköitä kotimaisista kohteista. Kotimaisilla yksiköillä ei kuitenkaan toistaiseksi ole tukenaan standardeja, joilla myytävän tuotteen laatua voisi arvioida.

Selvityksen tekijöiden mukaan valtion kannattaa edistää kompensaatiotoimintaa. Parhaimmillaan kotimaiset kompensaatiohankkeet voivat tukea merkittävällä tavalla Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista kustannustehokkaasti, kun päästövähennystoimintaan kanavoituu yksityistä rahaa uudella tavalla. Valtion olisi kuitenkin tehtävä selväksi, kuinka kotimaiset päästökompensaatiot otetaan huomioon Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, etenkin maankäyttösektorin päästövähennysyksiköiden osalta. On pystyttävä arvioimaan, ovatko kompensaatiohankkeiden päästövähennykset aidosti lisäisiä vai saavutettaisiinko ne muutenkin jossakin vaiheessa ilman kompensaatiota. Arvioinnin haasteellisuutta maankäyttösektorilla lisää epävarmuus peltojen ja metsien hiilivarastojen määrästä ja pysyvyydestä.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään kun arvioidaan, minkälaista sääntelyä vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta Suomessa tarvitsee. Ympäristöministeriö rahoittaa myös hanketta, jossa selvitetään eri sääntelyvaihtoehtoja ja päädytään ehdottamaan tarkoituksenmukaisimmaksi osoittautuvaa ratkaisua tai niiden yhdistelmää. Hanke valmistuu kesällä 2021.

Julkaisu: Päästökompensaatiot ilmastonmuutoksen hillinnän keinona Suomessa – nyt ja tulevaisuudessa. Selvitys vapaaehtoisen päästökompensaation käytön nykytilanteesta ja odotuksista eri toimijoiden ilmastonmuutoksen hillintätyössä(linkki) 

Lähde: SYKE 

Author: Saara Teirikko