Väitös 4.12.2020: Lyhytkin hoito voi tuoda merkittävää helpotusta työuupumusoireisiin

Päätoimittajan valinta 27.11.2020 –

Työuupumuksesta kärsii noin joka neljäs suomalainen, ja lähes 60 % työikäisistä kokee sen merkittäväksi riskiksi työkykynsä säilymiselle. Työuupumus harvoin häviää itsekseen, ja siksi tehokkaiden hoitomuotojen kehittäminen on tärkeää.

Lyhyt mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjainen hoito-ohjelma voi lievittää jopa vakavia työuupumusoireita tehokkaasti, todetaan Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa psykologian väitöstutkimuksessa.  – Lisäksi lyhyt ohjelma vaikutti laajasti henkilöiden hyvinvointiin. Työuupumuksen hoitoon suunnatulla ohjelmalla saatiin merkittäviä parannuksia myös esimerkiksi stressiin, elämäntyytyväisyyteen sekä yleiseen hyvinvointiin, aiheesta väittelevä Sanna Kinnunen kertoo.  – Lyhyet mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaiset ohjelmat voivatkin olla arvokas lisä työuupumuksen tavanomaiseen hoitoon.

Lähes 90 % lyhyeen hoito-ohjelmaan osallistuneista hyötyi ohjelmasta joko tietoisuustaitojen kehittymisen, työuupumuksen lievittymisen, yleisen hyvinvoinnin lisääntymisen tai näiden kaikkien kautta. Pitkäkestoista työuupumuksen helpottumista koki noin 60 % ohjelmaan osallistuneista.

Tutkituista henkilöistä pieni ryhmä ei kuitenkaan kokenut ohjelman hyödyttäneen heitä työuupumuksen helpottamisessa. Lisäksi erot lyhyellä aikavälillä ohjelmasta hyötyneiden ja ei-hyötyneiden hyvinvoinnissa vaikuttivat vain kasvavan seuranta-ajan pitkittyessä.  – On lupaavaa, että lyhyelläkin hoidolla voidaan saada merkittävää helpotusta työuupumukseen, sillä varsinkin vakava työuupumus voi haitata elämää jopa useita vuosia. On kuitenkin tärkeää tunnistaa varhain ne ihmiset, jotka eivät hyödy tämän tyyppisestä hoidosta. Heille parempi vaihtoehto on todennäköisesti laajempi, pitkäkestoisempi tuki, Kinnunen toteaa.

Väitöstutkimuksessa havaittiin tietoisuustaitojen kehittymisen olevan yksi mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaisen hoidon hyvien tulosten taustatekijöistä.  Erityisesti taito suhtautua omiin kokemuksiin hyväksyvästi ja tuomitsematta on tutkimustulosten valossa merkityksellinen. Tämän taidon kehittyminen oli yhteydessä kaikkien työuupumusoireiden lievittymiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Hoidosta enemmän hyötyneet jatkoivat todennäköisemmin heille annettuja harjoituksia vielä kahdeksan viikkoa kestäneen ohjelman jälkeenkin.  – Tästä tulee mieleen kuntosalivertaus. Vähän samaan tapaan kuin parhaat tulokset lihaskunnon kannalta saa jatkamalla harjoittelua pitkäkestoisesti, myös mielen taitojen harjoittelussa säännöllinen treeni vaikuttaa tuottavan parhaat tulokset, Kinnunen toteaa.

Väitöskirjatutkimuksen aineisto koottiin noin 200 vakavista työuupumusoireista kärsivän työssäkäyvän vuoden mittaisen seurannan aikana antamista kyselyvastauksista. Tutkituista henkilöistä kaikilla oli mahdollisuus käyttää tavanomaista työuupumuksen hoitoa, jonka lisäksi noin puolet osallistui 8 viikon mittaiseen mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopohjaiseen ohjelmaan.

Väitöstilaisuuden tiedot:

PsM, KTM Sanna Kinnusen psykologian väitöskirja “Mindfulness-, acceptance-, and value-based intervention for burnout: Mechanisms of change and individual variation in outcomes” tarkastustilaisuus järjestetään verkkovälitteisesti 4.12.2020 kello 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii dosentti, johtaja Kirsi Ahola (Työterveyslaitos) ja kustoksena professori Raimo Lappalainen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöstilaisuutta voi seurata linkistä.

Väitöskirja on julkaistu ja luettavissa JYX-julkaisuarkistossa.

Lähde: Jyväskylän yliopisto

Author: Tuula Pohjola