Tukes testautti kansanmaskien kemikaaleja – terveydelle vaarallisia pitoisuuksia ei löytynyt

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti keväällä 2021 kuluttajille myytävien ns. kansanmaskien eli kangasmaskien ja kertakäyttöisten kuitumaskien kemikaaleja. Tukes testautti yhteensä 21 erilaista kansanmaskia. Testiin valitut maskit olivat myynnissä kaupoissa ja verkkokaupoissa tai muuten kuluttajien saatavilla. Maskit olivat sekä ulkomaisilta että kotimaisilta valmistajilta. Tukes päätti testata maskien kemikaaleja, koska sai kuluttajilta useita ilmoituksia kansanmaskeista.

Tukes valvoo markkinoilla olevia kansanmaskeja ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja myyjällä, joiden pitää huomioida myös maskien mahdolliset kemikaalit.

Työterveyslaitos testasi maskit Tukesin toimeksiannosta. Testissä selvitettiin, millaisia haihtuvia aineita maskeista vapautuu ilmaan. Tarkasteltavana oli satoja erilaisia haihtuvia orgaanisia aineita. Tämän lisäksi mitattiin formaldehydin pitoisuutta maskissa.

Testi osoitti, että haihtuvien aineiden kokonaispitoisuuksien vaihtelu eri maskien välillä oli suurta. Toisten maskien korkeampi kokonaispitoisuus voi selittää voimakkaampaa hajua. Tuotteen haju tai hajuttomuus ei kuitenkaan suoraan kerro sen vaikutuksista terveydelle. Terveysvaikutukset riippuvat yksittäisten aineiden vaaraominaisuuksista ja altistumisen määrästä, eli haitallisten aineiden pitoisuuksista hengitysilmassa.

Osa testissä havaituista aineista saattaa korkeina pitoisuuksina aiheuttaa ohimeneviä ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita. Aineiden pitoisuudet olivat kuitenkin hyvin pieniä ja ne alittivat ilmalle asetetut enimmäispitoisuusrajat. Pitoisuusrajat on asetettu väestön terveyden turvaamiseksi. Formaldehydia havaittiin pieniä pitoisuuksia erityisesti pesemättömissä kangasmaskeissa. Vaikka pitoisuudet olivat pieniä, tämä puoltaa kangasmaskeihin liitettyä suositusta, että ne kannattaa pestä ennen ensimmäistä käyttöä.

Kuluttajalla on oikeus saada tietoa kansanmaskien mahdollisesti sisältämistä ns. erityistä huolta aiheuttavista aineista ja biosidikäsittelyistä tuotteen valmistajalta, maahantuojalta tai myyjältä. Biosidikäsittelyä voidaan käyttää maskeissa esimerkiksi virusten ja bakteerien tuhoamiseen.

Testin tulokset ovat valmistuseräkohtaisia. Yhteenveto testien tuloksista (pdf, 388 kt) 

Lähde: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Author: Saara Teirikko