Poikkipolkuja ekologiaan -näyttely johdattaa biotaiteen keinoin syvempiin kysymyksiin ekosysteemistä

Annantalon galleriassa avautuu elokuussa kansainvälisesti tunnettujen biotaiteilijoiden näyttely Poikkipolkuja ekologiaan. Ympäristökriisi on herättänyt tarpeen tutkia ja miettiä elinympäristöämme myös taiteen kautta. Annantalon erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu näyttely antaa mahdollisuuksia kohdata monimutkaisia ja vaikeitakin aiheita osana vastuullista poikkitaiteellista ja -tieteellistä kulttuurikasvatusta.

Brandon Ballengée, Cecilia Jonsson, Julia Lohmann, Soichiro Mihara, Leena Saarinen, Antti Tenetz

Poikkipolkuja ekologiaan -näyttely esittelee teoksia, jotka yhdistävät taiteellisia havaintoja erilaisista ilmiöistä ja etsivät faktojen runoutta taiteen, tieteen ja muotoilun kautta. Teoksiensa kautta taiteilijat kommunikoivat näitä havaintoja ja faktoja eri tavoin ja tuovat esille näkymätöntä.

Teokset katsovat erilaisia luonnon ja ihmisyyden ilmiöitä käyttäen materiaalina ja lähtökohtana mm. merilevää, keinoälyä avaruudessa, lintujen ääniä, meriveden happamuustasoa, radioaktiivisuutta tai mutatoituneita sammakoita. Tutkimuskohteet johtavat syvempiin kysymyksiin kuin niiden estetisointi: mitä on yhteiselo erilaisissa ekosysteemeissä, millaisia tapoja ihmisellä on suhtautua ympäristöönsä, jonka osana hän on. Entä miten teosten kautta voi hahmottaa muuttuvaa maailmaa? Tieteen, taiteen, muotoilun ja teknologian avulla näitä kysymyksiä voidaan tuoda esille.

Brandon Ballengée tuo näkyväksi heikentyvää ympäristöä mutatoituneiden sammakoiden kautta, joita hän kerää kenttätutkimuksessaan. Cecilia Jonssonin teos taas havainnollistaa meren happamuutta jättiläismäisellä mittalaitteella. Julia Lohmann keskittyy työssään merilevään materiaalina ja mitä tämä materiaali kertoo merien tilasta sekä siitä, mitä voitaisiin tehdä merien happamoitumisen pysäyttämiseksi. Soichiro Miharan teoksessa puolestaan voi kuulla radioaktiivisen säteilyn, joka hänen kotimaassaan tuli varsin tärkeäksi Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Leena Saarinen pyrkii tuomaan lähemmäksi ihmisten ja lintujen kieltä luomalla linnunlaululle aakkoset. Antti Tenetzin työssä taas tutkitaan keinoälyn ja biologian mahdollisuuksia avaruuden näkökulmasta. Kaikki teokset, lukuun ottamatta Leena Saarisen teosta, ovat ensimmäistä kertaa esillä Suomessa.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Annantalon taidekeskuksen ja Biotaiteen seuran kanssa. Biotaiteen seura edistää taiteen ja tieteen välisiä taiteellisia projekteja tarkoituksenaan herättää biotieteisiin, bioteknologiaan ja bioetiikkaan liittyvää keskustelua. Seura toimii myös kansainvälisissä taiteilijoiden ja tutkijoiden verkostoissa sekä luo ja kehittää taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Lasten omassa taidekeskuksessa avautuva näyttely avaa keskustelua tulevaisuudesta, ekosysteemeistä ja ihmisen osasta niissä.

Näyttelyn kuraattorit: Erich Berger, Mari Keski-Korsu ja Anna Puhakka.

Lähde: Helsingin kaupunki

Author: Tuula Pohjola