New Work @VTT kääntää työn murroksen mahdollisuudeksi – kolmen vartin palaverit ja offline hour käyttöön kaikille VTT:läisille

Työ on ollut suuressa murroksessa viime vuosina. Käynnistimme vuoden 2020 lopulla New Work @VTT -ohjelman ja sen tarkoituksena on varmistaa, että VTT:läiset voivat hyvin ja kykenevät beyond the obvious -ajatteluun ja ratkaisujen hakemiseen muuttuvassa maailmassa. Tammikuun alussa käynnistyivät ensimmäiset kokeilut, jotka auttavat meitä paremmin keskittymään olennaiseen.

Maailma ja sen mukana työ on suuressa murroksessa. Murrosta on kuluneen vuoden aikana vauhdittanut voimakkaasti koronapandemia. Tapa tehdä työtä ja toimintaympäristö on jo muuttunut ja muutos tulee jatkumaan voimakkaana myös tulevaisuudessa. Ohjelmaan on ensimmäisessä vaiheessa valittu viisi teemaa ja ne ovat:

  • Leadership
  • Technology and digital solutions
  • Ways of working
  • Learning
  • Wellbeing

Näiden teemojen lisäksi kirkastetaan myös yrityskulttuuria, joka juurruttaa uudet toimintatavat pysyväksi osaksi arkea.

Käytännön työssä on mukana VTT:läisiä eri tehtävistä ja eri puolilta organisaatiota. Ohjelman eteneminen ja teemojen parissa tehty työ tulee näkyväksi kaikille VTT:läisille käytännön kokeilujen kautta, joiden avulla testataan uusia työskentelytapoja ja toimintamalleja. Ohjelmassa käynnistyi vuoden alussa ensimmäiset kokeilut, jotka auttavat meitä paremmin keskittymään olennaiseen.

Kolme varttia on uusi tunti on kokeilu, joka tarjoaa mahdollisuuden parantaa palaverikäytäntöjä. Tarkoituksena on, että kaikki VTT:läiset lyhentävät tunnin palaverien keston 45 minuuttiin. “Lyhyemmät palaverit ohjaavat meitä miettimään kokouskäytäntöjä ja kohdistamaan palavereissa huomion oikeisiin asioihin. Käytäntö vapauttaa aikaa pieniin taukoihin, muihin tehtäviin ja tukee myös ajankäytön hallintaa”, kertoo Ways of working teeman vetäjä, liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen.

Toinen kokeilu on Offline hour. Kaikille VTT:läisille on lähetetty yhteinen kalenterikutsu, joka varaa kalentereihin joka päivä keskeyttämätöntä työaikaa tunnin ajaksi. Tunnin aikana on tarkoitus tehdä nimenomaan keskittymistä vaativaa työtä – puhelin, sähköposti ja muut sovellukset voi jättää huomiotta. Toteutamme pienimuotoisia, mutta myös isompia kokeiluja pitkin vuotta, joilla haemme muutosta ja parasta tapaa tehdä työtä ja tuottaa tulosta tässä uudessa ajassa.

Lähde: VTT

Author: Tuula Pohjola