Laskemme hiilijalanjälkemme ensimmäistä kertaa

Hiilineutraali yhteiskunta tuottaa kasvihuonekaasuja vain sen verran, kuin se itse samassa ajassa pystyy sitomaan. Jotta Suomesta voidaan tehdä hiilineutraali, meidän on minimoitava päästöt. Helsinki Business College Oy laskee hiilijalanjälkensä kevään 2021 aikana.

Hiilijalanjäljen määrittäminen on yrityksen ensiaskel vähäpäästöisten tai hiilineutraalien palvelujen tarjoamiseen. Merkittävimmät hiilijalanjälkeä kasvattavat tekijät toiminnassamme liittyvät liikkumiseen ja matkoihin, kiinteistöihin, ruokapalveluihin ja hankintoihin.

Helsinki Business College Oy:ssä käynnistettiin maaliskuussa 2021 hiilijalanjäljen laskenta. Laskennassa huomioidaan kiinteistöjen energiankulutus ja jätemäärät, henkilöliikenne sekä tuotelajikohtaiset hankinnat. Projekti tehdään yhteistyössä Crnet Oy:n kanssa ja asiantuntijana toimii TkT Tuula Pohjola.

Business Collegen hiilijalanjäljen laskenta perustuu TkT Tuula Pohjolan vuonna 1999 väitöskirjassaan kehittämään yrityksen ympäristöasioiden mallinnukseen, joka pohjautuu BSI (British Standard) PAS 2050 – hiilijalanjäljen laskentastandardiin. Standardi sisältää määritelmän ympäristökuormituksista hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja typpioksiduulin (N2O) laskennan hiilidioksidiekvivalentin eli hiilijalanjäljen laskentaan. Laskennan mallinnus perustuu yrityksen toiminnan ydin- ja tukiprosessien analysointiin sekä toiminnan ympäristötekijöiden määrittelyyn.

Tietojen avulla pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan konkreettisia käytännön toimenpiteitä ja prosessien muutoksia päästöjen vähentämiseksi. Laskennan valmistuttua toukokuussa päästötiedot raportoidaan. Henkilöstöä ja opiskelijoita tuetaan ja kannustetaan kestävien valintojen tekemisessä.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaa valintojamme hankinnoissa, toimintatavoissa ja prosesseissa.

Helsinki Business College Oy:n tavoitteena on toimia kestävällä tavalla. Oppilaitoksellemme on myönnetty WWF:n Green Office -merkki tunnustuksena ansiokkaasta työstä kierrätyksen ja kestävän kehityksen puolesta. Green Office motivoi meitä yhdessä arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä. Tämän lisäksi edistämme kestävää kehitystä kehittämishankkein ja yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Lähde: Helsinki Business College 

Author: Saara Teirikko