Kansainvälinen tyttöjen päivä /International Day of the Girl Child 11. lokakuuta

YK:n yleiskokouksen julistus vuonna 2011 loi uuden YK-teemapäivän, joka tukee kaikkia maailman tyttöjä: heidän oikeuksiaan, heidän kohtaamiaan haasteita ympäri maailmaa ja perusteltuja vaatimuksia luoda heille mahdollisuudet elää ilman syrjintää ja väkivaltaa. Tyttöjen päivänä 11. lokakuuta edistetään tyttöjen osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi tukemalla tyttöjen koulutusta ympäri maailman ja vaatimalla loppua syrjiville ennakkoluuloille.

Vuoden 2020 teema on tyttöjen häirintä verkossa. Tyttöjen täytyy päästä käyttämään internetiä vapaasti ja turvallisesti. Sen avulla he voivat parantaa tulevaisuuttaan ja muuttaa maailmaa.

Tytöt viettävät kaikkialla maailmassa yhä enemmän aikaa internetissä. Koronapandemian aikana median käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Kun tytöt osallistuvat internetissä julkiseen keskusteluun, he kohtaavat verkkoväkivaltaa, kuten kiusaamista, häirintää ja fyysisiä uhkauksia. Naiset kohtaavat internetissä häirintää 27 kertaa todennäköisemmin kuin miehet, ja kolme neljästä naisesta on kokenut verkkoväkivaltaa.

Häirinnän ja väkivallan uhka ovat läsnä, kun tytöt käyttävät sosiaalista mediaa pitääkseen yhteyttä muihin, puhuakseen heille tärkeistä asioista tai puolustaakseen verkkoaktivisteina ihmisoikeuksia. Uhka ja häirintä estävät usein tyttöjä ilmaisemasta verkossa mielipiteitään.

Tulevaisuutemme on digitaalinen, joten tyttöjen mahdollisuus toimia verkossa ilman pelkoa on kohtalonkysymys sen kannalta, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Tytöillä on oikeus toimia turvallisesti ja saada äänensä kuuluviin internetissä. Jos tämä oikeus toteutuu, tytöt oppivat verkossa uusia taitoja, löytävät tulevaisuuden mahdollisuuksia, osallistuvat tulevaisuuden rakentamiseen ja muuttavat maailmaa tasa-arvoisemmaksi.

Teemapäivän yhteyteen kuuluu myös maailmanlaajuinen Girls Takeover -tempaus, jossa tytöt ottavat päiväksi niin poliittisten, yhteiskunnallisten kuin taloudenkin johtajien paikan. Aiemmin tällä viikolla esimerkiksi pääministeri Sanna Marin (sd.) luovutti paikkansa 16-vuotiaalle Aava Murrolle.

Verkkohäirinnälle ja tyttöjen äänen vaientamiselle on saatava loppu. Internet täytyy muuttaa voimaksi, jolla voi edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. (Lähteet: Suomen YK-liitto ja PLAN Suomi).

Vastuullisuusuutiset

Author: Tuula Pohjola