Ministerit hyväksyivät suunnitelman Itämeren suojelemiseksi – WWF vaatii nyt valtioilta sitoutumista ja rahoitusta

Itämeren rantavaltiot ja EU hyväksyivät tänään Itämeren suojelemiseksi laaditun toimintaohjelman. WWF vaatii nyt valtioita sitoutumaan ohjelman toimeenpanoon ja turvaamaan sen riittävän rahoituksen. Itämeren suojelun toimintaohjelman päivitys hyväksyttiin tänään Saksan Lyypekissä pidetyssä Itämeren suojelukomission (HELCOM) ministerikokouksessa. WWF:n mielestä toimintaohjelma on perinteinen poliittinen kompromissi: ihan hyvä, mutta ei riittävän kunnianhimoinen.

Ensimmäinen Itämeren suojelun toimintaohjelma hyväksyttiin vuonna 2007 ja sen tavoite oli saavuttaa Itämeren hyvä tila vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteessa ei ole onnistuttu. Uuden toimintaohjelman myötä tavoitevuosi siirtyy vuoteen 2030. Jotta Itämeren hyvä tila saavutettaisiin vuoteen 2030 mennessä, toimintaohjelma ei saa jäädä pelkäksi suunnitelmaksi. Toimintaohjelman toteuttaminen on Itämeren rantavaltioiden vastuulla.

Lähde: WWF Suomi

Author: Riikka Pasanen