Lahden OSKE kotouttaa maahanmuuttajia työllistymisen kautta

Lahden OSKE tarjoaa matalan kynnyksen palvelua Lahden seudun työikäisille, oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille. Palvelu antaa yksilöllistä ohjausta ja apua koulutukseen hakeutumisessa ja kaikkiin työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.

Palveluun ovat tervetulleita kaikki maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättymässä ja suomen kielen koulutukset suoritettu. Palvelu kykenee pureutumaan siihen erityiseen neuvonnan ja tuen tarpeeseen, jonka kanssa moni maahanmuuttaja kamppailee varsinkin kotoutumisvaiheen päättyessä.

Koronarajoitusten hellittäessä pääpaino Lahden OSKE:n palveluissa on henkilökohtaisissa tapaamisissa kasvotusten.

OSKE:ssa kartoitetaan työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Siellä voi kehittää työnhakuvalmiuksia ja päivittää työnhakuasiakirjoja kuten CV ja työhakemus. OSKE myös järjestää erilaisia pienryhmävalmennuksia. Työhönvalmentajien apuna asiakkaita palvelee opetusrobotti Osku, jolta saa neuvoja. Oskun kanssa voi keskustella ja siten myös harjoitella suomen kielen taitoja ja vaikkapa työhaastattelutilannetta.

Henkilökohtaista osaamiskartoitusta tehdään ForeAmmatti-ohjelman avulla. ForeAmmatti on digitaalinen työnhaun väline, johon asiakas syöttää osaamisensa. Ohjelma muodostaa asiakkaan osaamisprofiilin, etsii vapaita sopivia työpaikkoja ja antaa tietoa eri ammattien työmarkkinatilanteesta sekä niihin vaadittavasta osaamisesta.

– Lahden OSKE toimii verkostomaisesti kaikkien Lahden seudun maahanmuuttajapalveluiden tarjoajien kanssa. Tarkoitus on sujuvoittaa palvelupolkuja ja tiivistää yhteistyötä, sanoo työhönvalmentaja Jenni Sachs. Verkostoon kuuluu laaja joukko palveluntarjoajia kuten oppilaitoksia, työkokeilujen järjestäjiä, hankkeita, maahanmuuttajien integraatiopalvelupiste Alipi ja Lahden seudun työllisyyden kuntakokeilu.

Maahanmuuttajakoulutusta tarjoava Koulutuskeskus Salpaus ja korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia palveleva LAB Ammattikorkeakoulu ovat kiinteä osa OSKE-kokonaisuutta. Kesäkautta lukuun ottamatta Salpauksen koulutusohjaaja päivystää OSKE:n palvelupisteellä Palvelutorilla maanantai-iltapäivisin.

Lahden OSKE on hanke, jota rahoittavat Lahden kaupunki, Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lähde: Lahden kaupunki 

 

Author: Saara Kämppi