Tag: Luonnonvarakeskus

Posted in Päätoimittajan valinnat

Tutkimuksessa paljastui kaksi Suomelle uutta vierasperäistä kalalajia

Varsinais-Suomessa on löytynyt kaksi kalalajia, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa. Lajit havaittiin aurinkoahvenesiintymien kartoitusten ja tutkimusten yhteydessä. Haitallisiin vieraslajeihin lukeutuvan aurinkoahvenen (Lepomis gibbosus) tilannekatsaus…

Read more
Posted in Uncategorised

Suden DNA-keräyskausi käynnistyy viikonloppuna – vapaaehtoiset kerääjät ovat mukana rakentamassa kokonaiskuvaa alueensa susitilanteesta

Suden DNA-näytekeräyskausi alkaa marraskuussa ja kestää helmikuun loppuun. DNA:ta saadaan suden jätöksistä, joita keräävät vapaaehtoiset ja Luken kenttähenkilöstö.

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Metsäpohjainen piha paransi päiväkotilasten immuunijärjestelmää jo kuukaudessa

Luonnonvarakeskuksen tutkijan johtamassa kokeellisessa tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa maailmassa, että 3–5-vuotiaiden päiväkotilasten immuunijärjestelmän säätely parani, kun päiväkotien pihoille lisättiin metsäpohjaista kasvustoa eli kunttaa, siirtonurmea ja…

Read more
Posted in Uncategorised

Koronavaikutukset suurimpia luontomatkailulle – pitkittyvä pandemia lisää epävarmuutta myös elintarvike- ja metsäsektoreilla

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore raportti pureutuu koronatilanteen vaikutuksiin metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- ja palvelutoimintaan ja luonnontuotealaan sekä maa-, elintarvike- ja kalatalouteen 2020-luvulla.

Read more
Posted in Uncategorised

Suunnittelulähtöisten kiertotalousratkaisujen haastekilpailun tiimit on valittu

Aalto-yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja VTT:n toukokuussa käynnistämä kiertotalouden haastekilpailu keräsi yhteensä 26 organisaatiorajat ylittävää ideaa.

Read more
Posted in Uncategorised

Miten sisävesien kalankasvatuslaitosten ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää?

Luke teki yhteistyössä Clewer Aquaculturen kanssa selvityksen, johon koottiin tieto Suomeen sovellettavissa olevista läpivirtauslaitosten ravinnekuormituksen pienentämiseen tähtäävistä menetelmistä.

Read more
Posted in Uncategorised

Väitöstutkimus: sienivirusten ja juurikäävän väliset suhteet ovat monimutkaisia

Havupuiden juuri- ja tyvilahoa aiheuttavat juurikäävät tuottavat Suomen metsänomistajille yli 50 miljoonan euron vuosittaiset tappiot.

Read more
Posted in Uncategorised

Jätevesilietteen pitkäaikaisesta fosforilannoitusvaikutuksesta ja käyttöön liittyvistä riskeistä uutta tutkimustietoa

Jätevesilietteet sisältävät runsaasti ravinteita. Noin 40 prosenttia Suomessa muodostuneista jätevesilietteistä hyödynnetään lannoitteena maataloudessa.

Read more
Posted in Uncategorised

Väitöstutkimus: Metsien käyttöä ilmastonmuutoksen hillitsijänä voidaan huomattavasti parantaa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija Jani Laturin väitöstutkimuksen mukaan erityiset hiilikorvaukset ja tuet kannustaisivat metsänomistajia kasvattamaan metsiään nykyistä ilmastoystävällisemmin.

Read more
Posted in Uncategorised

Metsänomistaja 2020 -tutkimus: Sähköisten palveluiden käytössä vielä tehostettavaa, kymmenesosa metsänomistajista ei hyväksy lainkaan avohakkuita

Metsänomistaja 2020 -tutkimuksen mukaan metsänhoitotöiden myönteisiin vaikutuksiin uskovien suomalaisten metsänomistajien määrä on laskenut.

Read more