Tag: kilpailukyky

Posted in Päätoimittajan valinnat

Keskuskauppakamari puoliväliriihestä: Kestävän kasvun edellytykset vaativat panostuksia liikenteen infraan

Suomeen tarvitaan toimintaympäristö, joka mahdollistaa vienti- ja tuontiyritysten kansainvälisen kilpailukyvyn. Liikenteen verot ja maksut sekä infran kunto ovat avainasemassa edellytysten luomisessa, toteaa Keskuskauppakamarin johtava liikenne-…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Kiertotalous muuttaa lähes jokaista työtä – kyselyn mukaan työ kiertotalouden parissa kiinnostaa suomalaisia

Talous on suuressa muutoksessa, kun yritykset ja valtiot etsivät keinoja pärjätä ilmastokriisin ja luontokadon haasteissa. Kehitys kohti kiertotaloutta, joka taklaa ylikulutuksen ongelmaa, kiihtyy etenkin Euroopassa…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Osaamisverkosto AgriHubi käynnistyy maatilayritysten menestymisen tueksi

Maatilayritysten toiminnan tueksi käynnistyi vuoden alussa osaamisverkosto AgriHubi, joka kokoaa yhteen alan neuvonnan, tutkimuksen ja koulutuksen. Kokoamalla eri toimijat yhteen parannetaan ratkaisujen siirtymistä maatilayritysten käyttöön…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Väitös: Yritysten tulisi investoida inhimilliseen pääomaan pysyäkseen kilpailukykyisenä muuttuvassa ympäristössä

Jotta yritykset pysyisivät menestyksekkäästi mukana muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, niiden pitäisi keskittyä prosesseihin, jotka auttavat työntekijöitä hyväksymään muutokset ja sopeutumaan muutoksiin, sekä samalla rohkaisemaan työntekijöitä tuomaan lisäarvoa…

Read more
Posted in Uncategorised

Väitös 17.9.2020: Hidasteet ja esteet liiketoimintamallien muutoksessa heikentävät yritysten kilpailukykyä (Luhti)

Jatkuvasti nopeutuva teknologinen kehitys mahdollistaa yrityksille lukuisia uusia liiketoimintamallien kehittämis- ja innovaatiomahdollisuuksia. Yrityksille tämä tarkoittaa usein merkittäviä haasteita sekä tasapainoilua olemassa olevan ja uuden liiketoimintamallin…

Read more
Posted in Uncategorised

Suomen maatalouden tavoitteena on olla vuonna 2050 kehittyvä, kannattava, kestävä ja kilpailukykyinen

PTT:n ja Luken tutkimus Suomen maatalouden tulevaisuudesta: Maatalouden toimintaympäristön muutoksiin tulee reagoida jatkossa aikaisempaa nopeammin. Tutkimuksessa etsittiin laajan sidosryhmäjoukon kanssa vastauksia siihen, millaisessa toimintaympäristössä Suomen…

Read more