Tag: Kalat

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi Päätoimittajan valinnat

Ympäristöjärjestöjen raportti: Kolmasosa maailman makean veden kalalajeista on vaarassa hävitä

Ympäristöjärjestö WWF:n ja 15 muun kansainvälisen järjestön yhteisen World’s Forgotten Fishes -raportin mukaan maailmassa on yli 18 000 makean veden kalalajia, joista noin kolmasosa on…

Read more
Posted in Päätoimittajan valinnat

Tutkimuksessa paljastui kaksi Suomelle uutta vierasperäistä kalalajia

Varsinais-Suomessa on löytynyt kaksi kalalajia, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa. Lajit havaittiin aurinkoahvenesiintymien kartoitusten ja tutkimusten yhteydessä. Haitallisiin vieraslajeihin lukeutuvan aurinkoahvenen (Lepomis gibbosus) tilannekatsaus…

Read more
Posted in Uncategorised

Äärimmäisen uhanalainen Saimaan järvilohi on saatu lisääntymään luonnossa

Luonnonvarakeskus (Luke) on selvittänyt, onko Saimaan järvilohen luontaisen lisääntymisen palauttaminen mahdollista kannan elinkelpoisuuden ja geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tutkimus on julkaistu PLoS One -tiedejulkaisussa.

Read more
Posted in Uncategorised

Uusi tierumpu ja kunnostustyöt Pölkkyojalla Jyväskylässä mahdollistavat aiempaa paremman kasvuympäristön uhanalaisille taimenille

K-ryhmä ja WWF kunnostavat yhteistyökumppaneiden kanssa Jyväskylän Pölkkyojaa, missä vanha tierumpu on haitannut kalojen ja muiden vesieliöiden liikkumista uomassa. Pölkkyoja laskee ensin Vispiläjokeen ja yhdistyy…

Read more
Posted in Uncategorised

Luonnonvarakeskuksen ja Jyväskylän yliopiston selvitys: Merimetsojen saalistus voi heikentää ahvensaaliita erityisesti pesimäalueiden lähistöllä

Merenkurkussa on vuodesta 2016 alkaen pesinyt runsaasti merimetsoja. Niiden vaikutusta ahvenkantoihin selvitettiin merkintäkokeella vuonna 2018, jolloin alueella laskettiin 3 140 merimetson pesää. Yhteensä 1 977…

Read more
Posted in Uncategorised

Lohen paluuta toivotaan Kemijoella

Kemijoki oli Suomen mahtavin lohijoki. Lohet eivät ole kuitenkaan päässeet vuosikymmeniin nousemaan jokea, koska vesivoiman rakentaminen tuhosi joen. Asiaan saattaa kuitenkin tulla muutos. Vuonna 2017…

Read more
Posted in Uncategorised

Mitä kalakannoillemme kuuluu? – Tuore arvio kalavarojen tilasta vuonna 2019 valmistui

Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi säännöllisesti kalakantojen tilaa. Uuteen kalakantaraporttiin on koottu tiedot silakan, kilohailin, turskan, lohen, siian, kuhan ja ahvenen tilasta vuonna 2019. Raportti sisältää myös…

Read more
Posted in Uncategorised

Simojoen lohivuodesta tulossa hyvä, Tornionjoen tilanne tarkentuu heinäkuun alun kuluessa

Kesäkuun aikana Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle runsaammin kuin kolmena edellisenä vuonna, vaikka lohennousu käynnistyi tavanomaista myöhemmin. Heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä Simojokeen on…

Read more
Posted in Uncategorised

Vedet lämpenevät, malttia lohikalojen kalastukseen

Parhaillaan ympäri Suomen on aiheellisesti herännyt huoli kalavesien korkeista lämpötiloista. Valtion vesien kalastuslupia ei voida yksipuolisesti peruuttaa, mutta Metsähallitus toivoo kalastajilta vastuullisuutta ja harkintaa. Vedenlämpötila…

Read more
Posted in Uncategorised

Luonnonvarakeskus tutkii ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla

Euroopan komission asettama poikkeus saaliin purkamisvelvoitteesta koskien Itämeren lohen vapauttamista rysästä umpeutuu vuoden 2020 lopulla. Siksi ponttonirysistä (PU-rysä) vapautettujen lohien tutkiminen on nyt tärkeää. PU-rysistä…

Read more