Tag: Hyvinvointi

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Ko­ro­na-ai­ka nä­kyy lah­te­lais­ten las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nis­sa

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella opettajien kiinnostus lasten ja nuorten kuulumisia kohtaan on lisääntynyt ja päihteiden käyttö edelleen vähentynyt. Oppimisen ongelmat ovat korona-aikana lisääntyneet. Koronapandemia on huolestuttanut…

Read more
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Ehdotus eläinten hyvinvointimerkinnäksi kertoo ruoan tuotantotavasta ja eläinten hyvinvoinnista

  Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kehittämä ehdotus eläinten hyvinvointimerkintäkonseptiksi on valmis jatkotyöstettäväksi yhdessä alan toimijoiden kanssa. Ruokapakkauksiin lisättävällä eläinten hyvinvointimerkinnällä voitaisiin kuvata tuotteen…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Ympäristön ja ihmisten hyvinvointi kietoutuvat yhteen – Lahden seudun uusi ohjelma edistää molempia

Luontoaskel terveyteen -nimisellä ohjelmalla pyritään edistämään elämäntapoja, jotka ovat terveellisiä niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen on keskeisessä roolissa. Lahden seudun alueellinen…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Lahdessa ehkäisevän päihdetyön Kaikkien kaupunki -kampanjaviikko

Kaikkien kaupunki -kampanjaviikko 23.9. – 1.10.2021 nostaa esiin päihteidenkäyttöön, kaupunkiturvallisuuteen ja -viihtyvyyteen liittyviä teemoja ja ratkaisumalleja. Viikko tarjoaa toimintaa, tapahtumia ja erilaisia osallistumismahdollisuuksia kaikenikäisille lahtelaisille….

Read more
Posted in Vau_viikkokatsaus

Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys on lisääntynyt – School to Belong vähentää yksinäisyyttä koulumaailmassa

Joka neljäs tyttö ja pojista joka kymmenes tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti, selviää uudesta Kouluterveyskyselystä. HelsinkiMission School to Belong -ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen ja…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

HSY:lle tunnustus kestävän työmatkaliikkumisen edistämisestä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on saanut Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen. Tunnustus myönnetään työnantajalle, joka on esimerkillisellä tavalla edistänyt työntekijöidensä kestävää ja hyvinvointia lisäävää työmatka- ja työasiamatkaliikkumista….

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

OmaKamu-toiminnassa vapaaehtoinen aikuinen toimii lapsen tai nuoren aikuiskaverina – kampanjatervehdys saapui Lahteen

OmaKamu-toiminnassa vapaaehtoinen aikuinen toimii aikuiskaverina eli Kamuna lähialueen lapselle tai nuorelle. Ennaltaehkäisevään ja pitkäjänteiseen toimintaan tarvitaan tukea. OmaKamu-kävely on varainkeruukampanja, joka järjestetään ensimmäisen kerran 6.-15.9.2021….

Read more
Posted in Vau_viikkokatsaus

Koronaepidemia on heikentänyt monen maahan muuttaneen terveyttä ja hyvinvointia, osa on kokenut myös myönteisiä vaikutuksia

Koronaepidemia on vaikuttanut erityisesti maahan muuttaneisiin ihmisiin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore tutkimus. Epidemian aiheuttamat huolet, lisääntynyt yksinäisyys ja univaikeudet sekä vähentynyt toiveikkuus…

Read more
Posted in Vau_viikkokatsaus

Ammatillisiin opintoihin kiinnittymisessä koko ensimmäinen vuosi on merkittävä

Satu Niittylahti tarkastelee väitöstutkimuksessaan opintoihin kiinnittymistä ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimustulokset nostavat esille kavereiden, opiskeluyhteisön ja ammatillisissa oppilaitoksissa käytettyjen erilaisten opetusmenetelmien ja oppimistapojen merkityksen opintoihin kiinnittymiselle. Opintoihin…

Read more
Posted in Vau_viikkokatsaus

Suomalaisten onnellisuus on hienoisesti laskenut

Suomalaisista 76 prosenttia kokee elämänsä vähintään melko onnelliseksi, käy ilmi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Onnettomaksi itsensä kokevia on 20 prosenttia. Selkeä enemmistö kaikissa väestöryhmissä työttömiä…

Read more