Muovin tarinalla kuvataan roskan kierto uudeksi tuotteeksi

Espoon kaupunki ja LAB ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä käynnistäneet hankkeen nimeltä Muovin tarina -roskasta tuotteeksi. Tavoitteena on nimensä mukaisesti toteuttaa ja kuvata muoviroskan koko kierto uudeksi tuotteeksi. Hankkeessa on mukana Lassila & Tikanoja Oyj (L&T), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö ja IKEA.

Muovin tarina -hankkeessa kierrätysmuovi lajitellaan ja kerätään Espoon kouluista tai muista nuorten käyttämistä tiloista käyttäjäystävällisillä tavoilla. Kerätty muovijäte käsitellään ja analysoidaan, sekä sille tehdään tarvittavaa materiaali- ja turvallisuustestausta LAB ammattikorkeakoulussa. Uusiomuovista rakennettavat prototyyppituotteet ideoidaan ja suunnitellaan mm. LAB muotoiluinstituutin opiskelijayhteistyönä. Tuoteprototyypit tai niiden osat valmistetaan 3D robottitulostimella LAB ammattikorkeakoulussa. Valmiit tuotteet sijoitetaan koekäyttöön rakentuvalle Keran alueelle Espooseen. Tuotteiden koko valmistusprosessista, roskasta tuotteeksi, tehdään kuluttajille ja kouluille Muovin tarina -verkkonäyttely. Hankkeen aikana organisoidaan Muovin tarina -ekosysteemi varmistamaan yhteistyön jatkuminen.

LAB ammattikorkeakoulun muoviosaamisella on pitkä historia niin opetuksen kuin tutkimuksen kautta. ”Vuonna 2020 perustettiin tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimi. LAB:lla on omat analytiikka- ja muovinkäsittelylaitteet, joilla hankkeessa suunniteltu koekappaleiden valmistus ja testaus pystytään toteuttamaan itsenäisesti.” lisää LAB:n projektipäällikkö Ossi Martikka.

Hankkeeseen on saatu rahoitusta Ympäristöministeriön Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet tukiohjelmasta, mikä on osa kansallisen muovitiekartan toimeenpanoa https://muovitiekartta.fi/. Hankkeen kokonaisbudjetti on 436 022 € ja kesto 1.1.2021-30.9.2022.

Lähde: Espoon Kaupunki 

Author: Saara Kämppi