Yksityislääkäreiden työmäärä romahti

80 prosenttia yksityissektorilla työskentelevistä lääkäreistä kertoo työmääränsä vähentyneen koronakriisin takia, selviää Lääkäriliiton kyselytutkimuksesta.

Lääkäreiden työmäärä on vähentynyt koronavirusepidemian takia. Lääkäriliiton kyselytutkimukseen osallistuneista lääkärivastaajista keskimäärin 46 prosenttia kertoo työmääränsä vähentyneen. Tällä on suoria vaikutuksia lääkäreiden toimeentuloon.

Eniten työmäärä on pudonnut yksityissektorilla. – Yksityislääkäreistä 80 prosenttia kertoo, että työmäärä on vähentynyt, kertoo Lääkäriliiton tutkija Peppiina Saastamoinen. Yksityissektorilla työskentelevien lääkäreiden avovastauksista tulee ilmi, että jotkut ovat joutuneet sulkemaan vastaanottonsa kokonaan. Osa taas kertoi potilaita olevan vain 20–30 prosenttia normaalimäärästä. Niissä yksiköissä, joissa ei hoideta koronapotilaita, noin puolet vastaajista kertoo työmääränsä vähentyneen. Saastamoinen huomauttaa, että vastausten perusteella ei voi päätellä, kuinka paljon työmäärä on konkreettisesti vähentynyt.

Kyselytutkimuksen mukaan lääkäreistä viidenneksellä työt ovat lisääntyneet koronakriisin seurauksesta. Erityisesti infektiolääkärit raportoivat suuresta työmäärästä, mutta myös asiantuntijalääkärit ja hallinnollista työtä tekevät lääkärit kokevat työn lisääntyneen. –  Avovastausten perusteella näkyy, että töitä on jouduttu järjestelemään uudestaan koronaepidemian vuoksi tai kun muuta potilastoimintaa on ajettu alas. Tähän liittyvät myös ohjeistukset, joita on jouduttu tulkitsemaan työhön sopivaksi, Saastamoinen kertoo. Lääkäreistä, jotka eivät hoida suoranaisesti koronapotilaita, 15 prosenttia koki työnsä lisääntyneen. Syy työmäärän kasvuun saattaa piillä karanteenissa, jonne osa kollegoista oli joutunut. 31 prosenttia vastaajista koki työmääränsä pysyneen epidemian aikana entisellään.

Kyselytutkimukseen vastanneet lääkärit kokivat kahdentyyppisiä huolia. Niillä lääkäreillä, joilla työmäärä on lisääntynyt, on huoli omasta jaksamisesta. Toisessa päässä, etenkin yksityissektorin lääkäreillä, on huoli omasta toimeentulosta ja potilaista, jotka eivät hakeudu hoitoon riittävän ajoissa. Lääkäriliiton kyselytutkimus toteutettiin 8.–15. huhtikuuta. Kyselyyn vastasi yli 8 500 lääkäriä.(Tuomas Keränen).

Lähde: Lääkärilehti

Author: Tuula Pohjola