Etelä-Suomen vihersillat monen eläinlajin käytössä

Vihersilta on tiealueen yli rakennettu maisemoitu silta, jota pitkin eläimet pääsevät ylittämään tien turvallisesti. Viime syksynä käynnistyneessä Väyläviraston hankkeessa selvitetään nyt ensimmäistä kertaa vihersiltojamme käyttävää lajistoa sekä ylipäätään rakenteiden toimivuutta eläinten kulkureittinä.

Selvityksessä on mukana kymmenen vihersiltaa. Silloista seitsemän on rakennettu Loviisan ja Virolahden väliselle moottoritielle (vt 7) ja kaksi Helsingin ja Turun väliselle moottoritielle (vt 1). Yksi seurantakohteista sijaitsee Heinolassa (vt 4).

Meneillään olevan seurantajakson aikana on ehtinyt kertyä satoja valokuvia vihersiltoja käyttävistä eläimistä. Aineisto käydään systemaattisesti läpi vasta syksyllä seurannan päätyttyä, mutta alustavia päätelmiä rakenteita käyttävistä lajeista on jo päästy tekemään.

”Valkohäntäpeurat eli -kauriit ovat tuttuja vieraita jokaisella sillalla”, kertoo ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen Väylävirastosta. ”Niin ikään hirviä näyttäisi liikkuvan lähes jokaisella seurantakohteella.”

Hirvieläinten lisäksi vihersiltoja ovat käyttäneet villisiat, ketut, supikoirat, rusakot ja metsäjänikset. ”Kenties kiinnostavin seurannassa havaittu laji on toistaiseksi ollut karhu, joka on tallentunut riistakamerakuviin kahdesti”, Hyvärinen kertoo. Maasuurpedoista myös ilvekset ovat käyttäneet siltoja satunnaisesti.

Vihersiltojen lisäksi eläinten käyttöön on Suomessa rakennettu erilaisia alikulkuja sekä liito-oraville tarkoitettuja hyppypuita. Kulkureittiratkaisut lieventävät tiestön estevaikutusta, vähentävät eläinten liikennekuolleisuutta sekä parantavat liikenneturvallisuutta.

Lähde: Väylä

Author: Kirsi Seppänen