Avainsana: ilmastolaki

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Mikä ilmastolaki? Nämä viisi asiaa kannattaa tietää lain uudistamisesta

Vuonna 2015 Suomessa iloittiin, kun ilmastolaki astui voimaan ja Suomen päästövähennystavoite saatiin kirjattua. Lain mukaan Suomen tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia verrattuna…

Lue lisää
Posted in Ympäristöuutiset_viikkokatsaus

Uudistettava ilmastolaki mahdollistaa aiempaa tehokkaampaa ilmastopolitiikkaa

Suomen ympäristökeskus SYKE on arvioinut uudistettavan ilmastolain merkittävimpiä vaikutuksia nykyiseen ilmastolakiin verrattuna. Arviointi on perustunut keväällä 2021 laadittuihin säännös- ja perusteluluonnoksiin, joihin on kohdistunut muutoksia…

Lue lisää
Posted in Yleinen

Kansalaiset kertoivat näkemyksistään ilmastolain verkkokuulemisessa

Ympäristöministeriö järjesti verkkokuulemisen ilmastolain uudistuksen valmisteluun liittyen loka-marraskuussa 2020 yhdessä BIBU -tutkimushankkeen kanssa. Kuulemisessa tiedusteltiin kansalaisten näkemyksiä kansalaisosallistumisesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, tiedonsaannista ja saamelaisten oikeuksista ilmastolaissa….

Lue lisää
Posted in Yleinen

Ilmastolain uudistus on käynnissä – kansalaisten näkemyksiä osallistumisesta ja oikeudenmukaisuudesta kerätään verkkokyselyillä

Ilmastolakia uudistetaan parhaillaan. Ympäristöministeriö on avannut 15.10. kaksi verkkokyselyä, joilla kerätään kansalaisten näkemyksiä siitä, millä tavalla osallistuminen, tiedonsaanti ja oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tulisi huomioida…

Lue lisää
Posted in Yleinen

EU:n ilmastolaki: mepit haluavat vuoden 2030 päästövähennystavoitteeksi 60 %

Parlamentti haluaa kaikista EU-jäsenmaista ilmastoneutraaleja vuoteen 2050 mennessä. Äänestäessään ilmastolaista se vaati kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita myös vuosille 2030 ja 2040.

Lue lisää
Posted in Yleinen

Tutkimustuloksia ilmastolain uusista keinoista esitellään 21.10.

Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman yksi strateginen kokonaisuus.

Lue lisää
Posted in Yleinen

Sidosryhmät ja kansalaiset toivovat ilmastolaista ymmärrettävää, konkreettista ja kaikkia koskevaa

Kansalaiset ja sidosryhmät toivovat lisää läpinäkyvyyttä, konkretiaa ja ymmärrettävyyttä ilmastolakiin, käy ilmi tähänastisten keskustelutilaisuuksien ja kuulemisten pohjalta tehdystä yhteenvedosta. Keskusteluihin on osallistunut tuhansia ihmisiä ympäri…

Lue lisää