Avainsana: HAMK

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Opiskelijoilta toimenpide-ehdotus umpeenkasvaneen Ollinjoen kunnostamiseen

Lopella Tevännön kylässä sijaitsevan Ollinjoen kuntoa on selvitetty ja tehty toimenpide-ehdotuksia kunnostustöille. Joen umpeenkasvu on herättänyt huolta paikallisissa asukkaissa sekä maanomistajissa. Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Tutkimusapurahojen saajat valittiin

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr. on myöntänyt tutkimusapurahoja. Säätiön hallitus myönsi kaksi Nuoren tutkijan 5000 euron apurahaa ja yhden ”Työtä luovat, arkea helpottavat,…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Selvitys: Lahopuu, niityt ja hulevesiratkaisut kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisäämässä

Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön opiskelijat selvittivät viheralueiden kunnossapidon keinoja, joilla edistetään lajikirjon säilymistä ja monipuolistamista rakennetuilla viheralueilla Helsingissä. Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikentyminen uhkaa sekä…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Opinnäytetyö: Osallistava monialainen yhteistyö on avain uuden Ohjaamon suunnitteluun ja käynnistämiseen

Kaisa Lahtisen opinnäytetyössä luotiin monialaisen yhteiskehittämisen avulla prosessimalli uutta Ohjaamoa suunnittelevalle ja käynnistävälle kunnalle. Ohjaamon suunnittelu ja käynnistäminen voidaan toteuttaa prosessinomaisesti monialaisen yhteistyön sekä johtoryhmän…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Luonnontilaista metsämaata pihoille? Opiskelijat koostivat ainutlaatuisen kuntan hoito-oppaan

Luonnontilassa olevaa havupuumetsän pohjakasvillisuutta eli kunttaa voidaan siirtää ja asentaa siirtonurmen tavoin. Siitä on tullut viime vuosina vaihtoehto nurmikolle esimerkiksi omakotitalojen, mökkien, kaupunkien ja kerrostaloyhtiöiden…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Uusi ratkaisu puun pintakäsittelyyn – HAMK mukana voittotiimissä

Tutkimusyksikkö HAMK Tech voitti SiparilaHack -kisan yhdessä Brightplus Oy:n, Natural Indigo Finlandin ja Biocolour-hankkeen kanssa. Team Sinisoijan voittoidea on kestävän kehityksen mukainen puupinnoite, joka tarjoaa…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Metsätalouden koulutusuudistukset Etelä-Afrikassa – seminaari 14–15.4.

Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi FOREST21-hanketta, joka uudistaa Etelä-Afrikan metsätalouden opetusta työelämälähtöisemmäksi, opiskelijakeskeisemmäksi ja ilmastoviisaammaksi. Hankkeessa ovat mukana kaikki metsätaloutta opettavat korkeakoulut Etelä-Afrikasta. Hankkeen lanseeraustilaisuudessa kuullaan metsätalousyrittäjyyttä…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Myllyn Paras ja Reponen Works “palkkasivat” yhteistyörobotit HAMKin kokeilun jälkeen

Lyhyet yhteistyörobottikokeilut tuottivat käytännön ratkaisuja yrityksiin. Reponen Works Oy ja Myllyn Paras Oy käyttävät nyt yhteistyössä HAMK Techin kanssa ideoituja yhteistyörobotteja. Tutkimusyksikkö HAMK Tech tuotti…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Tutkimus: Nuorten monialainen ohjaus on paikoin pirstaleista ja osallisuutta heikentävää

Osallisuuden edistämiseen tarkoitetut työtavat johtivat paikoin jopa päinvastaiseen tulokseen, eli nuoren osattomuuteen tai passiiviseen osallistumiseen ohjaustilanteessa, kertoo tuore tutkimus. Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikössä on…

Lue lisää
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Ilmaston viikolla kokoontuu Ilmastoparlamentti ja esitellään ilmastotekoja

Hämeen ammattikorkeakoulu on jälleen mukana järjestämässä Hämeenlinnan Ilmaston viikkoa. Tapahtuma järjestetään nyt toista kertaa, ja sen ajankohta on 22.-27.3.2021. Viikko huipentuu WWF:n Earth Hour -hetkeen,…

Lue lisää