Toisen asteen yhteishaku alkoi – Tredussa 3 030 aloituspaikkaa

Toisen asteen yhteishaku on meneillään ja jatkuu 23.3.2021 saakka. Toisen asteen yhteishaussa haetaan ammatilliseen ja lukiokoulutukseen. Treduun voivat yhteishaussa hakea peruskoulun suorittaneet opiskelijat, joilla eivät vielä ole suorittaneet aiempaa ammatillista tutkintoa. Myös ylioppilastutkinnon suorittaneet nuoret voivat hakea Treduun. Hakemus täytetään opintopolku.fi-palvelussa. Tredusta on palvelussa tarjolla yhteensä 3 030 aloituspaikkaa. Kaikki meillä haussa olevat perustutkinnot esitellään kevään yhteishakuoppaassa.

Ammatillinen koulutus tarjoaa nuorelle hyvät lähtökohdat työelämään. Opiskelu on käytännöllistä ja opintoja voi muokata opiskelijan tarpeiden mukaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Ammattikoulutus on nopein kaista kohti työelämää ja omia ansioita.

Treduun voi hakea opiskelemaan
– perustutkintoa
– kaksoistutkintoa, johon kuuluu perustutkinto ja lukio-opinnot
– ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA-koulutusta
– urheilijaopiskelijaksi kaikkiin perustutkintoihin
– kolmea englanninkielistä perustutkintoa: näihin haku 23.2. -31.3.2021 Tredun verkkosivun kautta.

Tredusta on helppo tähdätä ammattiopintojen jälkeen korkeakouluopintoihin. Meillä voi suorittaa korkeakouluopintoja jo osana perustutkintoa. Laajin tapa suorittaa korkeakouluopintoja ovat väyläopinnot. Väyläopinnot ovat valmiiksi suunniteltu paketti korkeakouluopintoja. Niissä opiskelija suorittaa puolen vuoden tai vuoden korkeakouluopinnot ammatillisten opintojensa aikana. Näin myöhemmät korkeakouluopinnot saa suoritettua nopeammin.

Tredu tarjoaa väyläopintoja korkeakouluun näillä aloilla:
– sosiaali- ja terveysala
– kone- ja tuotantotekniikka
– sähkö- ja automaatioala
– liiketoiminta
– metsäala.

Lähde: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

Author: Saara Teirikko