Mikromuovia hulevesistä keräävä Haavi-Heikki lasketaan Länsi-Hennalan hulevesialtaaseen keskiviikkona 28.7. kello 9 alkaen

Koulutuskeskus Salpauksen kehittämä ja Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden rahoittama mikromuovia hulevesistä keräävä Haavi-Heikki on valmistunut nyt siihen vaiheeseen, että se lasketaan ensimmäistä kertaa Länsi-Hennalan hulevesialtaaseen testattavaksi.

Kutsumme toimittajat seuraamaan Haavi-Heikin vesillelaskua ja toimintaa keskiviikkona 28.7. kello 9 jälkeen Länsi-Hennalan hulevesialtaille.

Haavi-Heikki on suunniteltu keräämään hulevesistä mikromuovia, jota syntyy muovijätteiden hajoamisesta ja lopulta päätyy vesistöihin useasta eri lähteestä. Mikromuoviin puolestaan kertyy muita haitallisia epäpuhtauksia kuten kemikaaleja ja bakteereja, mitkä ovat haitaksi vesien eläimille, ympäristölle ja ihmisille. Toimiakseen laitteisto käyttää uusiutuvaa energiaa auringosta ja tuulesta.

Projekti on Koulutuskeskus Salpaukselle yksi tapa toteuttaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta: Haavi-Heikin tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta, luonnon ja vesistöjen suojelua ja auttaa rakentamaan asukkaiden luontoyhteyttä. Laitteiston osat ovat kaikkien hankittavissa ja protovaiheen jälkeen Haavi-Heikin tekniset piirustukset tuodaan saataville, jotta laitteiston voi rakentaa missä päin maailmaa tahansa.

Haavi-Heikki-projektiin osallistuu monialaisesti Salpauksen opiskelijoita ja opettajia: sähkö- ja automaatio-, kone- ja tuotantotekniikka-, rakennus-, laboratorio-, logistiikka- sekä luonto- ja ympäristöalalta. Lisäksi osaamistaan projektiin ovat tarjonneet Lahden seudulta HSA Oy ja Barock Oy. Toteutuksessa tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston Ekosysteemit ja ympäristö – tutkimusohjelman kanssa ja hanke saa rahoitusta Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021-ohjelmasta.

Tutustu Haavi-Heikki -hankkeeseen(linkki) 

Lähde: Koulutuskeskus Salpaus 

Author: Saara Kämppi