Digitaalisuudesta arvoa yrityksen liiketoimintaan

Päijäthämäläinen yrittäjä, haluaisitko saada digillä arvoa liiketoimintaan? Voisiko esimerkiksi uusien asiakkaiden tavoittaminen olla helpompaa verkkokaupan avulla? Kaipaako yrityksesi toiminnanohjaus tietojärjestelmää tuekseen?

LAB-ammattikorkeakoulun digiUP-projekti toteuttaa etätyöpajakokonaisuuden, jonka tavoitteena on löytää digitaalinen työkalu ja sopivat mittarit yrityksen yhden liiketoiminnan osa-alueen kehittämiseksi. Työpajakokonaisuus koostuu itsenäisesti tehtävästä yrityksen nykytilan kartoituksesta sekä kahdesta kolmen tunnin etäfasilitoidusta tilaisuudesta. Kokonaisuus on yritykselle maksuton.

DigiUP-projekti edesauttaa alueen yrityksiä ymmärtämään digitaalisuuden ja strategian välisen yhteyden ja luomaan edellytykset tuoda digitaalisuus osaksi strategiaa. Onnistuneilla digitaalisten strategioiden johtamisella voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa alueen yrityksille ja muodostaa arvoa palveluverkostoille.

Hae mukaan: https://link.webropol.com/s/haku-tyopajakokonaisuuteen

Lue lisää etätyöpajasta

Lähde: LAB-ammattikorkeakoulu 

 

Author: Saara Kämppi