Tag: kouluterveyskysely

Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Al­ko­ho­lin, tu­pa­kan ja ra­ha-ar­po­jen koeos­tois­sa jo­ka kol­man­nel­le nuo­rel­le myy­tiin il­man pa­pe­rei­ta

Täysi-ikäiset, mutta nuorelta näyttävät koeostajat yrittivät ostaa alkoholia, tupakkaa ja raha-arpoja. Alkoholin ja tupakan koeostoissa 65 %:ssa myyjä kysyi ostajan papereita, raha-arpojen ostajilta vain reilulta…

Read more
Posted in Kumppaneiden uutiset suomeksi

Ko­ro­na-ai­ka nä­kyy lah­te­lais­ten las­ten ja nuor­ten hy­vin­voin­nis­sa

Kouluterveyskyselyn tulosten perusteella opettajien kiinnostus lasten ja nuorten kuulumisia kohtaan on lisääntynyt ja päihteiden käyttö edelleen vähentynyt. Oppimisen ongelmat ovat korona-aikana lisääntyneet. Koronapandemia on huolestuttanut…

Read more