Lahden osallistuvaan budjetointiin yli 700 idea

Osallistuvan budjetoinnin kokeilun ideointivaihe keräsi 713 ideaa lahtelaisilta. Asukasmäärään suhteutettuna ehdotuksia on jopa puolet enemmän kuin suurissa kaupungissa toteutetuissa vastaavissa hankkeissa. Ideoiden suuri määrä kertoo siitä, että lahtelaiset haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä omaa kaupunkiaan. Asukkaista valitut hankekummit olivat tärkeässä roolissa innostamassa lahtelaisia mukaan ideoimaan. He vaikuttivat osaltaan siihen, että ideoita ensimmäistä kertaa toteutettavaan kokeiluun saatiin näin runsaasti.

Osallistuvan budjetoinnin eli osbun teemat ovat yhteisöllisyys, hyvinvointi, ympäristö ja liikunta. Lahti on maineensa veroinen liikuntakaupunki – teemoista ylivoimaisesti suosituimmaksi osoittautui lahtelaisten itsensä ehdottama liikunta. Eniten ehdotettuja ideoita olivat kirsikkapuistot, kuntoportaat, skeittiparkit ja ulkoliikuntalaitteet. Suosittuja ideoita olivat myös leikkipuistot, grillipaikat, pyörätiet, roskikset ja koirapuistot. Hankeideoita tuli tasaisesti ympäri kaupunkia, vaikkakin eniten keskustan alueelle. Myös Launeen perhepuisto ympäristöineen keräsi paljon ideoita.

Ideoiden toteuttamiseen on varattu 100 000 €. Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunki on jaettu sivistyksen palvelualueen jaon mukaisesti itäiseen, pohjoiseen ja eteläiseen suuralueeseen. Kunkin alueen ideoihin on varattu 25 000€. Lisäksi koko kaupunkia koskevia ideoita varten on varattu 25 000€.

Ideoita osallistuvan budjetoinnin kokeiluun kerättiin 20.4. – 15.5. välisenä aikana verkkolomakkeella osoitteessa lahti.fi/osbu. Seuraavaksi ideat etenevät kaupungin asiantuntijoiden arvioitavaksi. Elokuussa osaa hankeideoista kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa avoimissa työpajoissa. Silloin ideat ovat ensimmäistä kertaa kaupunkilaisten nähtävillä. Elo-syyskuun vaihteessa yhdessä kehitetyt ideat tuodaan kaikkien lahtelaisten äänestettäväksi. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat vuoden 2021 loppuun mennessä.

Osallistuvan budjetoinnin kokeilun yhteistyökumppanina on Tampereen Yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun EmPaci, EU Baltic SeaRegion –hanke, www.empaci.eu

Lähde: Lahden Kaupunki

Author: Saara Kämppi