Tuore julkaisu esittelee pölyttäjien tilaa Suomessa

Tänään julkaistu raportti tarjoaa tähän mennessä kattavimman esityksen pölyttäjien tilasta sekä niihin kohdistuvista uhkatekijöistä maassamme. Hyönteisten tarjoama pölytys on tärkeä monien viljelykasvien sekä metsämarjojen sadon kannalta. Lisäksi pölyttäjillä on merkittävä rooli luonnon ekosysteemien toiminnassa.

Raportissa esitellään keskeiset koti- ja ulkomaiset havainnot eri pölyttäjäryhmien kannankehityksestä, sekä kuvaillaan erilaisia pölyttäjiin kohdistuvia paineita. Julkaisussa esitellään pölyttäjien hyväksi tehtyjä kansainvälisiä ja kansallisia politiikkatoimenpiteitä. Lisäksi tunnistetaan pölyttäjien suojelun kannalta keskeiset kansalliset taustaryhmät, sekä tarjotaan kullekin näistä vaihtoehtoisia keinoja pölyttäjien tilanteen parantamiseksi.

Tämä raportti muodostaa keskeisen tietopohjan myöhemmin syksyllä julkaistavalle esitykselle kansallisesta pölyttäjästrategiasta. Tätä strategiaa on valmisteltu yli vuoden ajan ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä. Strategian taustalla on laajalti tunnistettu tarve edistää pölyttäjien hyvinvointia. Tämän toi näkyvästi esiin vuonna 2016 julkaistu Kansainvälisen luontopaneelin globaali raportti pölyttäjien tilasta. Pölyttäjästrategian avulla pyritään tukemaan ja laajentamaan pölyttäjien hyväksi tehtäviä ponnisteluja yhteiskuntamme eri sektoreilla, viranomaisista kansalaisiin asti.

Julkaisu: Pölyttäjien tila Suomessa. Kansallista pölyttäjästrategiaa tukeva taustaselvitys 

Lähde: SYKE 

 

Author: Saara Kämppi