Mittava ilmasto- ja kestävyyskasvatushanke tukemaan koulujen ja oppilaitosten ilmastotyötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät mittavan koulutuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatushankkeen. Hankkeella tuetaan peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa ja vahvistetaan oppilaiden ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä taitoja.

Hankkeen toimeenpanosta vastaa Opetushallitus ja siihen on käytettävissä noin viisi miljoonaa euroa hallituskauden aikana. Perusopetukseen varataan neljä miljoonaa euroa ja toisen asteen koulutukseen miljoona euroa.

Kestävyys- ja ympäristökasvatus tunnistetaan jo opetussuunnitelman perusteissa. Toiminta on kuitenkin pirstaleista ja monen hallinnonalan rajat ylittävää. Vaikuttavuuden lisäämiseksi ilmasto- ja kestävyyskasvatuksessa tarvitaan valtakunnallista koordinaatiota. Opetushallituksen alaisuuteen palkataan koordinaattori kokoamaan yhteen jo olemassa olevia tietoja, taitoja ja toimintaa entistä vaikuttavamman kestävyyskasvatuksen mahdollistamiseksi.

Oleellinen osa hanketta on tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä koko yhteisöjen toimintaa, jotta todellinen toimintakulttuurin muutos kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa toteutuu. Hankkeessa osallistetaan keskeisiä sidosryhmiä ja kansalaisjärjestöjä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Author: Saara Kämppi