Ekologinen kompensaatio ei estä luontokatoa – luontoa hävittävien hankkeiden hyvitykset eivät ole kattaneet heikennyksiä

Tuoreet tutkimukset osoittavat, ettei ekologisesta kompensaatiosta, eli elinympäristöhotelleista tai luontoa hävittävien hankkeiden hyvitysjärjestelmistä ole uudeksi keinoksi luontokadon estämiseen. Epäonnistumiset johtuvat yhteisten pelisääntöjen, ohjeiden, velvoitteiden ja seurannan puutteesta sekä kohteiden biodiversiteetin virhearvioinneista. Tiedot selviävät kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Ekologinen kompensaatio.

Julkaisussa kuvataan ekologisen kompensaation käsitettä ja ekologisesta kompensaatiosta saatuja kokemuksia muualta maailmalta sekä kootaan yhteen viimeaikaisten tutkimusten tuloksia. Lisäksi julkaisussa pohditaan ekologisen kompensaation soveltuvuutta ja sen toteuttamisen vaihtoehtoja Suomessa. Ekologisen kompensaation käsitteellä on Suomessa kaksi erilaista merkitystä. Sillä viitataan joko elinympäristöhotelliin tai luontoa tuhoavan hankkeen hyvitysjärjestelmään.

Tuoreiden tutkimusten perusteella näyttää siltä, ettei ekologisesta kompensaatiosta ole uudeksi keinoksi luontokadon estämiseen. Kompensaatioissa on pääasiallisesti epäonnistuttu arvioitaessa kohteiden biodiversiteettiä – hyvitykset eivät ole kattaneet heikennyksiä. Vaikka rahallisia hyvityksiä kootaan ekopankkeihin luonto ei ole parantunut, koska hyvityksiä ei ole suunniteltu tai toteutettu tarpeeksi yksityiskohtaisesti. Lisäksi lainsäädännön ja ennalta määriteltyjen pelisääntöjen, ohjeiden, velvoitteiden ja seurannan puute on ollut yksi epäonnistumisen syy tutkituissa kompensaatiohankkeissa. Ekologisen kompensaation onnistuminen vaatisi vahvan hallinnon prosessin ohjaajaksi.

Julkaisu: Ekologinen kompensaatio (pdf) (Inkeri Vähä-Piikkiö) 

Lähde: Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia 

 

Author: Saara Kämppi