Turkulaistutkijat ovat kuvanneet jo yli 40 tieteelle uutta eläinlajia vuoden 2020 aikana

Maapallolla elää arviolta noin 15 miljoonaa eliölajia, mutta niistä on nimetty vasta noin 2 miljoonaa. Lajien löytyminen on tärkeää, koska se auttaa niiden suojelussa. Uudet lajit voivat myös tuottaa aineita, joista on mahdollista kehittää uusia lääkkeitä. – Luonnon monimuotoisuus köyhtyy nykyisin kiihtyvällä nopeudella, ja arvioiden mukaan jopa miljoona eliölajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenten aikana. Jos haluamme suojella luonnon monimuotoisuutta tehokkaasti, meidän pitää löytää mahdollisimman suuri osa lajeista, kertoo Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi. Lajien löytyminen mahdollistaa esimerkiksi niiden elintapojen tai levinneisyysalueiden tarkemman tutkimuksen.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat ovat kuvanneet kuluvan vuoden aikana 17 tieteelle uutta hämähäkkilajia, 23 hyönteislajia, yhden tupsutuhatjalkaislajin ja yhden varaanilajin. Uudet lajit ovat löytyneet esimerkiksi Amazoniasta, Euroopasta, Intiasta, Lähi-Idästä ja Tyynen valtameren saarilta. Lajien ohella yksikön tutkijat ovat kuvanneet vuoden aikana myös neljä tieteelle uutta eläinsukua.

Uudet lajilöydöt lisäävät tietoa lajien historiasta ja vaikuttavat siten niiden suojeluun tulevaisuudessa. Hyvä esimerkki on tänä vuonna tieteelle kuvattu Varanus bennetti -varaanilaji, jonka suojelun tärkeys tuli esille tarkkojen maasto- ja laboratoriotutkimusten yhteydessä. Tieteelle uusien lajien löytyminen, luokittelu ja nimeämien ovat pitkiä prosesseja. Lajilöytöjen takana ovat usein haastavat kenttäjaksot kaukaisilla alueilla. Ennen maastotöitä on tärkeä varmistaa, että eliölajien keräykseen ja maastavientiin liittyvät luvat ovat kunnossa. Tutkimukset tehdään mahdollisimman usein yhteistyössä paikallisten tutkijoiden kanssa. Maastotöiden jälkeen alkaa muu tieteellinen työ, jonka aikana laji tutkitaan laboratoriossa, kuvataan, nimetään, luokitellaan ja julkaistaan kansainvälisissä tiedesarjoissa.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö on viime vuosien aikana profiloitunut erityisesti tuntemattoman luonnon monimuotoisuuden kuvauksessa. Yksikössä kuvataan vuosittain kymmeniä tieteelle uusia eliölajeja, mikä on myös kansainvälisesti ajatellen paljon.

Lähde: Turun yliopisto

Author: Saara Teirikko