Susikannan hoitosuunnitelman seurantaryhmä valmistelemaan maakunnallisia susifoorumeita

Maa- ja metsätalousministeriö on kutsunut susikannan hoitosuunnitelman valmisteluun osallistuneet tahot ja valtakunnallisen sekä alueellisten riistaneuvostojen edustajia hoitosuunnitelman toimeenpanoa tukevaan seurantaryhmään. Seurantaryhmä valmistelee 1–2 kertaa vuodessa järjestettäviä susifoorumeita eri puolelle Suomea yhteistyössä alueellisten riistaneuvostojen kanssa. Susifoorumien tarkoitus on tukea hoitosuunnitelman toimeenpanoa paikallisella tasolla ja saada alueellista näkökulmaa toimeenpanon kehittämiseen. Foorumin konseptiin kuuluu saman sisältöinen verkkokeskustelu, joka avataan kaikille kiinnostuneille foorumitilaisuuksien jälkeen. Seurantaryhmä käsittelee foorumin ja verkkokeskustelun annin ja tekee johtopäätöksiä tai suosituksia niiden pohjalta. Foorumeihin kutsutaan laajasti alueellisia sidosryhmiä sekä median edustajia.

Susifoorumeita valmistelevassa seurantaryhmässä on edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Luonnonvarakeskuksesta, Suomen riistakeskuksesta, Poliisihallituksesta, Metsähallituksesta, MTK:sta, Suomen luonnonsuojeluliitosta, Luonto-Liitosta, Paliskuntain yhdistyksestä, Suomen Metsästäjäliitosta, Suomen Kennelliitosta ja valtakunnallisesta sekä alueellisista riistaneuvostoista. Seurantaryhmän tehtävänä on hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutuksen seuranta, yhdessä kehittely, tukeminen ja alueellisten näkökulmien ja ratkaisujen kytkeminen siihen. Seurantaryhmässä voidaan käsitellä ajankohtaisia susiin liittyviä asioita tai käydä neuvoa-antavaa keskustelua susikannan hoitosuunnitelman kysymyksistä. Keskeinen osa työtä ovat susifoorumit.

Käynnissä on myös paraikaa susikannan hoitosuunnitelmaan kirjattu suden kannanhoidollisen metsästyksen edellytyksiä ja tavoitteita selvittävä hanke. Hankkeen työryhmät ovat aloittaneet työskentelynsä, ja hanke kestää arviolta vuoden 2020 loppuun.

Lähde: MMM

Author: Saara Teirikko